Ελληνικά

Ανδρέας Αναγνωστόπουλος

Ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 1937. Αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ το 1961, όπου επέστρεψε το 1964 ως βοηθός. Το 1968 υποστήριξε διδακτορική διατριβή, που εκπόνησε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αντωνίου Λοΐζου, με θέμα τον προσδιορισμό των παραμέτρων διατμητικής αντοχής με επιτόπου δοκιμές, και το 1980 ολοκλήρωσε την υφηγεσία του με θέμα τη γεωτεχνική συμπεριφορά των λιγνιτών της Μεγαλόπολης. Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής από το 1966, υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής (1982-1984), Αναπληρωτής Καθηγητής (1984-1990), Καθηγητής (1990-2004) και στη συνέχεια Ομότιμος Καθηγητής.


Το ερευνητικό έργο του, το οποίο εστιάζει στη συμπεριφορά των εδαφών, σε θεμελιώσεις με πασσάλους και σε επιτόπου δοκιμές, συνεχίζεται και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία το 2004. Έχει συγγράψει 75 άρθρα και επιβλέψει πάνω από 100 διπλωματικές εργασίες. Η συμβολή του στη δημιουργία του Τομέα Γεωτεχνικής, τον οποίο και διεύθυνε επί εξαετία και στη συνέχεια στην καθιέρωση της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού, ήταν καθοριστική. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, συνεργάστηκε με τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (ΜΜΜ) Χαράλαμπο Τσουτρέλη στη δημιουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων που συντονίζει η Σχολή ΜΜΜ.


Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος (1993-2001) και Πρόεδρος (2001-2003) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Στη διάρκεια της θητείας του, η Σχολή ολοκλήρωσε τη μετάβαση από το ιστορικό συγκρότημα στο κέντρο της Αθήνας και το κτήριο Γκίνη στις νέες της εγκαταστάσεις και τα νέα διδακτήρια στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Στον χώρο των διεθνών συνεργασιών, καθοριστική ήταν η πρωτοβουλία του για τη στρατηγική συμφωνία συνεργασίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με την École Nationale des Ponts et Chaussées του Παρισιού για την απονομή διπλού διπλώματος σε φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν μαθήματα και στις δύο Σχολές.


Στην προσφορά του εκτός του Ιδρύματος συγκαταλέγονται η πολύχρονη συμμετοχή και δραστηριότητά του σε Οργανισμούς δημόσιου ενδιαφέροντος, επιστημονικές επιτροπές και εταιρείες, και στη διοργάνωση ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Παράλληλα, έχει προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου για πολλές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης για τη θεμελίωση του Μουσείου Ακρόπολης μαζί με τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ Βασίλειο Παπαδόπουλο.Επιμέλεια: Μ. Πανταζίδου & Δ. Κουτσογιάννης, Φεβρουάριος 2017