Ελληνικά

Δημήτριος Χριστούλας (1930-1999, Καθηγητής ΕΜΠ 1976-1997)

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα και σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Πρωτοστάτησε στην εισαγωγή του αντικειμένου της Υγειονομικής Τεχνολογίας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και υπήρξε ο ιδρυτικός Διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου (1981), πτέρυγα του οποίου από το 2000 ονομάζεται προς τιμήν του «Δημήτριος Χριστούλας». Επίσης στήριξε έμπρακτα την εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στις σπουδές του Πολιτικού Μηχανικού. Ήταν ο πρώτος Διευθυντής του Τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων (1983-85) (σημερινή ονομασία "Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος"). Παράλληλα με την διδακτική και ερευνητική του δραστηριότητα, σημαντική ήταν η συμβολή του σε μεγάλα τεχνολογικά έργα, όπως στα έργα επεξεργασίας των λυμάτων του λεκανοπεδίου της Αθήνας, στην Ψυττάλεια.


Την κρίσιμη περίοδο της έμμονης ξηρασίας και λειψυδρίας στην Αθήνα χρημάτισε Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ (1989-93) και πρωτοστάτησε στη μελέτη και λήψη σοφών διαχειριστικών μέτρων που με εξαιρετική επιτυχία απέτρεψαν την αστοχία του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, αλλά και εκμοντέρνισαν το σύστημα που έκτοτε δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα.Επιμέλεια: Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ανδρεαδάκης, Οκτώβριος 2016