Ελληνικά

Χαράλαμπος Εφραιμίδης (1927-2012, Καθηγητής στο ΕΜΠ 1968-94)

Καθηγητής (Έκτακτος 1968-74, Τακτικός 1974-94) στην έδρα της Ειδικής Μηχανολογίας (για την Σχολή Πολ. Μηχ.). Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλωματούχος REEA Πολυτεχνείου του Άαχεν. Δρ. Μηχανικός Πολυτεχνείου Ανοβέρου. Υπότροφος των ιδρυμάτων Μποδοσάκη (1954) και Νιάρχου (1957).

Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Π-Μ (1989-91). Ήταν αυτός που εισήγαγε το μάθημα της διαχείρισης του έργου και της οργάνωσης του εργοταξίου διδάσκοντας χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των εργασιών καθώς και προγραμματισμό συντήρησης των μηχανημάτων.

Δείγμα του εύρους των ενδιαφερόντων του είναι η ενασχόληση με, αντικειμενικό υπολογισμό κόστους τεχνικών έργων, εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων, τεχνική συμπυκνώσεως εδαφών και ασφαλτικών ταπήτων, τεχνολογία συγκροτημάτων παραγωγής αδρανών υλικών και σκυροδέματος, παραγωγή αδρανών από την ανακύκλωση παλαιών σκυροδεμάτων, υπόγεια λατομεία αδρανών υλικών.

Ανέπτυξε πρωτοποριακό σύστημα κωδικοποίησης και υπολογισμού του λειτουργικού κόστος των δομικών μηχανημάτων, προκειμένου να αποτελέσει την βάση ενός νέου συστήματος αναλύσεων τιμών.

Το βιβλίο του "Λειτουργική και Οικονομική Ανάλυση των Μηχανημάτων Έργων", μια τρίγλωσση πραγματική εγκυκλοπαίδεια των χαρακτηριστικών, των επιδόσεων και των μεθοδολογιών κοστολόγησης όλων των συγχρόνων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα έργα, είναι το τελευταίο του βιβλίο το οποίο πρόλαβε να το τελειώσει, όχι όμως και να το εκδώσει.

Επιμέλεια: Δ. Λιάτης & Δ. Κουτσογιάννης, Ιούνιος 2017 (με βάση και κείμενο του Θ. Γ. Βουδικλάρη, Πολιτικού Μηχανικού