Ελληνικά

Κωνσταντίνος Χ. Γεωργικόπουλος (1889-1961, Καθηγητής στο ΕΜΠ 1918-61)

Γεννήθηκε στην Πάτρα όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Στο διάστημα 1905-08 σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Κατά το διάστημα 1908-1915 σπούδασε στο Technische Hocheschule Munchen και πήρε δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα διετέλεσε μηχανικός έλξεως των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων (1916-17) και αργότερα γενικός γραμματέας του Υπουργείου Συγκοινωνίας (1920-22) και προϊστάμενος τεχνικών μελετών του Δήμου Αθηναίων (1930-32).

Εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής στο ΕΜΠ της τεχνικής μηχανικής (1918-22) και στη συνέχεια της θεωρητικής μηχανικής. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (1919-21 και 1958-60). Διετέλεσε Πρύτανης του ΕΜΠ κατά την διετία 1937-1939 που συνέπεσε με τη συμπλήρωση της εκατονταετηρίδας από την ίδρυση του Πολυτεχνείου. Στην περίοδο 1927-28 διετέλεσε καθηγητής της σχολής εφαρμογής πυροβολικού. Στο διάστημα 1928-30 υπηρέτησε ως καθηγητής της φυσικομαθηματικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έγραψε μελέτες, πραγματείες επί θεμάτων μηχανικής, φυσικομαθηματικών, μηχανολογίας κ.λπ.

Επιμέλεια: Δ. Λιάτης & Δ. Κουτσογιάννης, Ιούνιος 2017, Πηγή: Ν. Κιτσίκης και Ε. Κοκκινόπουλος, "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον", Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, ΤΕΕ, Αθήνα 1935.