Ελληνικά

Ματθαίος Καρλαύτης (1969-2014, Καθηγητής στο ΕΜΠ 2000-2014)

Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Με σπουδές στο University of Miami και Purdue University των ΗΠΑ εξελέγη Λέκτορας το 2000 στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. Εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή το 2005 και σε Αναπληρωτή Καθηγητή το 2009.


Από νεότατη ηλικία κέρδισε την εκτίμηση και τον θαυμασμό της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την ερευνητική του δραστηριότητα και το πλουσιότατο δημοσιευμένο έργο του σε πολλούς ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών. Συμμετείχε σε πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και ήταν συν-συγγραφέας του διεθνούς best-seller βιβλίου Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis που αφορά τη στατιστική των μεταφορών και την οικονομετρία. Το δημοσιευμένο του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 350 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.ά., στις οποίες γίνονται περισσότερες από 5000 αναφορές (σύμφωνα με το Google Scholar). Γα το έργο του τιμήθηκε με διάφορα βραβεία όπως είναι το TRF (Transportation Research Forum) Paper of the year Award in Public Transportation το 1998, και το Walter L. Huber Civil Engineering Research Prize από την ASCE το 2005.


Μεταξύ άλλων διετέλεσε Editor-in-Chief του Transportation Research Part C, European Editor του ASCE Journal of Transportation Engineering, Associate Editor του ASCE Journal of Infrastructure Systems, μέλος του Editorial Advisory Board του Transportation Research Part E και μέλος του Editorial Board πολλών διεθνών περιοδικών όπως είναι τα Analytic Methods in Accident Research, Transportation, Modern Traffic and Transportation Engineering Research, Advances in Transportation Studies, Accident Analysis and Prevention, Transportation Letters, και IET Intelligent Transport Systems.


Δίδαξε μαθήματα μεταφορών και ανάλυσης συστημάτων σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο και επέβλεψε μεταδιδακτορικές έρευνες, διδακτορικές διατριβές και περισσότερες από πενήντα διπλωματικές εργασίες. Παράλληλα, είχε ηγετική θέση στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, και ήταν ένας πολυτάλαντος άνθρωπος και μια πολύπλευρη και ακτινοβόλος προσωπικότητα.


Ο Μαθιός Καρλαύτης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φοιτητές και τους συναδέλφους του, ένα σημαντικό κεφάλαιο αλλά και πραγματικό κόσμημα της Σχολής που συνεισέφερε σημαντικά στην εξωστρέφειά της. Με το πλούσιο έργο του συνετέλεσε σημαντικότητα στην άνοδο της Σχολής στην ομάδα των κορυφαίων 50 Σχολών Πολιτικών Μηχανικών παγκοσμίως.


Πέθανε ξαφνικά στην Κω στις 4 Ιουνίου 2014, λίγο πριν την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου που οργάνωνε με τίτλο International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization (OPTI 2014). Σε ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας, η επιτροπή αξιολόγησης για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή στο αντικείμενο Ανάλυση και Προγραμματισμός Μεταφορικών Συστημάτων είχε προγραμματιστεί να συνεδριάσει στις 6 Ιουνίου, μια μέρα πριν οι συγγενείς, οι φίλοι του και η Σχολή τού πουν το τελευταίο αντίο. Τα μέλη της επιτροπής, αν και συγκλονισμένα από τον θάνατό του, προχώρησαν στην αξιολόγησή του και αποφάσισαν ομόφωνα την προαγωγή του στη βαθμίδα του Καθηγητή, ως ελάχιστη, αν και καθυστερημένη, αναγνώριση της προσφοράς του στη Σχολή και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, και ως ένδειξη της ευγνωμοσύνης της Σχολής για τη συνεισφορά του.
Επιμέλεια: Νίκος Λαγαρός και Δημήτρης Κουτσογιάννης, Νοέμβριος 2016.