Ελληνικά

Αλεξάνδρα Κατσίρη (γ. 1945, Καθηγήτρια στο ΕΜΠ 1982-2012)

Η Αλεξάνδρα Κατσίρη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Αυγούστου του 1945. Αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ το 1969. Έλαβε το δίπλωμα DIC in Public Health Engineering του Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου το 1972, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και το 1977 υποστήριξε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκόβης με θέμα την επίδραση μεταβαλλόμενων φορτίων στη συμπεριφορά και στη σταθερότητα του συστήματος της ενεργού ιλύος. Ξεκίνησε ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Σχολής το 1982, και ακολούθως υπηρέτησε ως Λέκτορας (1982-1989), Επίκουρη Καθηγήτρια (1989-2001), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2001-2009), Καθηγήτρια (2009-2012) και στη συνέχεια Ομότιμη Καθηγήτρια.

Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και ιλύος, στη μέτρηση της ρύπανσης των νερών και των ιζημάτων υδάτινων αποδεκτών, στη διαχείριση της ποιότητάς τους και στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Έχει συγγράψει 120 άρθρα και έχει επιβλέψει 100 διπλωματικές εργασίες και 10 διδακτορικές διατριβές. Συμμετείχε σε 30 ερευνητικά προγράμματα, Ελληνικά και διεθνή, στα περισσότερα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο είχε ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”. Στον χώρο των διεθνών συνεργασιών της Σχολής, ήταν καθοριστική η συμβολή της στην οργάνωση και λειτουργία (2005-2015) διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη διαχείριση των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος, με εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Αγγλική γλώσσα μέσω πλατφόρμας e-learning.

Διετέλεσε διευθύντρια του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όπως μετονομάστηκε από Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων κατά τη διάρκεια της θητείας της, τη διετία 2005-2007. Διετέλεσε επίσης διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας (2009-2012). Εκτός του Ιδρύματος, δραστηριοποιήθηκε ως εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο πρόγραμμα EEC COST 681 Concerted Action Programme “Treatment and use of sewage sludge and liquid agricultural wastes” (1983-1990), μέλος του δικτύου αριστείας SedNet που συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της διαχείρισης ρυπασμένων ιζημάτων (2004-2012) και μέλος της Ευρωπαϊκής επιτροπής DG SANCO “Working Party on Health and Environment” (2005-2010). Υπήρξε επίσης μέλος συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργων Υποδομής” (2001-2005). Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών μελετών ως εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Επιμέλεια: Μαρίνα Πανταζίδου, Μάρτιος 2017.