Ελληνικά

Αθανάσιος Ι. Ρουσόπουλος (1902-83, Καθηγητής στο ΕΜΠ 1930-58)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έγινε διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ το 1923. Στο διάστημα 1924-30 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός της τεχνικής εταιρίας «Δ. Καψαμπέλης & Σια». Τη διετία 1931-33 διατέλεσε τεχνικός διευθυντής και στη συνέχεια διευθύνων τεχνικός σύμβουλος του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας. Το 1934 εκλέχτηκε πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών στο ΤΕΕ.

Το 1930 εκλέχτηκε έκτακτος καθηγητής και το 1934 τακτικός καθηγητής στην έδρα «Σιδηρών έργων και σιδηρών γεφυρών» ενώ ταυτόχρονα δίδασκε και εφηρμοσμένη στατική. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Π-Μ κατά το διάστημα 1953-1958. Οι Επιστημονικές εργασίες του περιλαμβάνουν πρωτότυπες μελέτες σε ποικίλα πολύπλοκα στατικά προβλήματα, κυρίως σε πολλαπλώς αόριστα ολόσωμα συστήματα, λεπτομερή διερεύνηση και γενική επίλυση του αντισεισμικού προβλήματος, επίλυση της γενικής περίπτωσης έκκεντρης φόρτισης σιδηροπαγούς σκυροδέματος κ.ά..

Συνημμένα:

Εργασία δημοσιευμένη το 1932: DieVerschiebungsellipsoideelastischer Kbrper - Koniugierte Ellipsoide - Die erzeugenden vektoriellen Dyaden

Επιμέλεια: Δ. Λιάτης, Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Κατσικαδέλης, Ιούνιος 2017, Πηγή: Ν. Κιτσίκης και Ε. Κοκκινόπουλος, "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον", Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, ΤΕΕ, Αθήνα 1935.