Ελληνικά

Απόστολος Γιώτης (1928-2016, Καθηγητής στο ΕΜΠ 1974-1996)

Ο Απόστολος Γιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928 και σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, απ’ όπου πήρε το Δίπλωμα το 1951. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο TH München, απ’ όπου πήρε Διδακτορικό Δίπλωμα (Dr.-Ing.) το 1956. Εργάστηκε ως μηχανικός στην Αθήνα σε διάφορες εταιρίες, ενώ ίδρυσε και το γραφείο μελετών «Γιώτης – Βασουνάκης». Παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου προς το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για μεγάλα έργα της χώρας (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, κ.ά.) και εκπόνησε πολλές τεχνικές μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές.


Το 1974 εξελέγη μόνιμος Επικουρικός Καθηγητής στην Έδρα Οδοποιίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ από το 1982 έγινε Τακτικός Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οδοποιίας, θέσεις που κατείχε μέχρι τον Αύγουστο του 1996, οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Συνέγραψε ή συμμετείχε σε 30 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Επέβλεψε πάνω από 300 διπλωματικές εργασίες και 5 διδακτορικές διατριβές.


Υπηρέτησε τη Σχολή από διάφορες διοικητικές θέσεις και επανειλημμένα: Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (1986-87, 1989-90, 1992-93), Πρόεδρος της Σχολής (τότε Τμήματος, 1986-87, 1987-89, 1993-95) ή Αναπληρωτής Πρόεδρος (1989-91, 1991-93).


Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών — ΙΚΥ (1992-1993) και μέλος της Επιτροπής του Διεπιστημονικού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής — ΔΙΚΑΤΣΑ (1980-1993).


Ο Απόστολος Γιώτης, εκτός από τη σημαντική προσφορά του στην εκπαίδευση και στην επιστήμη, καθώς και την διοικητική συμβολή του στην ηγεσία της Σχολής, συνέβαλε αποφασιστικά στην καθιέρωση των κατευθύνσεων σπουδών (1977), τομή που αποτελεί μία απ' τις σημαντικότερες στιγμές της μεταπολεμικής ιστορίας της Σχολής. Ήταν υπόδειγμα πανεπιστημιακού καθηγητή και ανθρώπου με ήθος και ήπιο χαρακτήρα.


Επιμέλεια: Δ. Κουτσογιάννης & Α. Λοΐζος, Οκτώβριος 2016