Ελληνικά

Engineering Seismology

Course Description:

The understanding of the seismic ground motion and the corresponding parameters, as well as the effects thereof on structural response. Determination of earthquake design parameters with deterministic and probabilistic models of the earthquake excitation.

 • Semester 8
 • Teaching hours 4
 • Instructors C. Mouzakis

Prerequisite Knowledge

Basic knowledge of Probability Statistics, Soil Mechanics, Earthquake Design

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Types and characteristic parameters of faults. Magnitude scales, relationships between magnitudes, empirical relationships between magnitude and fault characteristics. 1Χ4=4
2 Ground motion parameters Networks and records of ground motion. Data bases and accelerograms. Parameters relating to the amplitude, duration, frequency and energy content of the records. Use of SEISMOSIGNAL software 1Χ4=4
3 Near field earthquakes Directivity phenomenon. Directivity pulses and effects on the seismic response of structures. 1Χ4=4
4 Ground motion prediction models Parameters and next generation ground motion prediction models: Boore-Atkinson, Chiou-Young, Cambell-Borzogna, Abrahamson-Silva. Attenuation laws for the region of Greece according to Theodoulidis, Skarladoudis, Ambraseys 2Χ4=8
5 Probabilistic analysis of earthquake hazard estimation Guttenberg-Richter Law, Poisson distribution, Bounded Gutenberg-Richter recurrence Laws, Probability density function, Cumulative distribution function, Point, linear and surface sources. Seismic scenarios, regression analysis, estimation of average magnitude, distance and standard deviation. 3Χ4=12
6 Response spectrum Conditional response spectrum with equal probability of exceedance. Code response spectra EC8, IBC etc. 1Χ4=4
7 Ground motion characteristics effects on structural response Effects of characteristics of far field records (long duration) and near field records (directivity pulses) on the linear and non-linear response of single-degree-of-freedom oscillators. 1Χ4=4
8 Local soil conditions Definitions, effect of local soil conditions on the ground motion, liquefaction. 1Χ4=4
9 Synthesis of time histories Synthesis of artificial and semi-artificial accelerograms using the software SEISMOARTIF and SEISMOMATCH. Simulation of near field pulses, synthesis with high frequency spectral content, and synthesis of artificial near field records. 2Χ4=8

Learning Objectives

After the successful completion of the course, students shall be able to:

 1. recognize the parameters of the ground motion at a specific location
 2. evaluate the frequency content of the motion
 3. understand and assess the effects of the ground motion characteristics on structural response
 4. select representative acceleration time histories based on the specific location and its seismicity for the dynamic analysis of structures and synthesize artificial records in case none are available.
 5. calculate the required response spectrum.

Teaching Methods

Teaching methods Lectures, simple examples and problems, and case studies in the classroom.
Teaching media Blackboard presentations and PowerPoints. Use of PC for Excel and relevant software.
Computer and software use Problem solving in the classroom using SEISMOSIGNAL, SEISMOARTIF, SEISMOMATCH, Excel, or Matlab, under the supervision of the teaching staff
Problems - Applications Yes

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Problems - Applications: 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Β.Κ.Παπαζάχος, Γ.Φ.Καρακαίσης και Π.Μ.Χατζηδημητρίου, (2005). Εισαγωγή στην Σεισμολογία, ΕκδόσειςΖήτη.

 2. Κ.Δ.Πιτιλάκης, (2010). ΓεωτεχνικήΣεισμικήΜηχανική, ΕκδόσειςΖήτη.

 3. Α.Τσελέντης (2016). ΓενικήΣεισμολογία, Liberal Books Publishing.

 4. Lecture notes.

Lecture Time - Place:

 • Tuesday, 10:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Αμφ. Αντισ. Τεχν.
 • Thursday, 09:45 – 11:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 15