English

Εργαστήριο Υλικών

Περιγραφή Μαθήματος:

Εργαστηριακές ασκήσεις αδρανών, σκυροδέματος, μετάλλων, ξύλου, εδαφικών υλικών, σύνθετων υλικών, ασφαλτικών υλικών, φυσικών λίθων, τεχνητών πλίνθων. Μετρολογία και τεχνική των μετρήσεων

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Ασφάλεια και υγιεινή Σήμανση και οδηγίες. Μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας. Α’ Βοήθειες. 1Χ3=3
2 Μετρητικές διατάξεις και μέθοδοι Μετρολογία και τεχνική των μετρήσεων. Διατάξεις μέτρησης φορτίου και παραμορφώσεων. Στατιστικά μεγέθη και υπολογισμοί.
3 Αδρανή Κοκκομετρική διαβάθμιση κλασμάτων αδρανών, πυκνότητα άμμου, απορροφητικότητα χοντρόκοκκων αδρανών. 1Χ3=3
4 Σκυρόδεμα Μεθοδολογία μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος, μεθοδολογία χαρακτηρισμού σκυροδέματος ως προς τις ιδιότητες νωπού (κάθιση, πυκνότητα, εγκλ. αέρας) και σκληρυμένου (αντοχή) σκυροδέματος και υπολογισμός θλιπ. αντοχής. 1Χ3=3
5 'Εδαφος Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή αρχικά με βιομηχανοποιημένα ξηρά αργιλικά ορυκτά, ιλύ και άμμο και στη συνέχεια με φυσικά, κορεσμένα εδαφικά υλικά με στόχο την ανάδειξη της σύστασής τους από κόκκους/πλακίδια και την δυνατότητα αναγνώρισης φυσικών αργίλων και ιλύων. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους ανάλυσης της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους. Η ικανότητα του εδάφους να αναλαμβάνει φορτία εξετάζεται με τη βοήθεια απλών πειραμάτων φόρτισης δίσκων που προσομοιώνουν τους εδαφικούς κόκκους. Με τα ανωτέρω πειράματα αναδεικνύεται ο ρόλος της βαρύτητας και του νερού στην αντοχή του αλλά και η πολυπλοκότητα του εδάφους. Προσδιορίζονται και συγκρίνονται οι οριακές τιμές υγρασίας (όρια υδαρότητας και πλασιμότητας) με την φυσική υγρασία αργιλικού υλικού και μετράται η πυκνότητα άμμου. 3Χ3=9
6 Χάλυβας Όλκιμη θραύση. Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων παραμορφώσεων. Υπολογισμός τάσης διαρροής και χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης διαρροής. Υπολογισμός Ε. Υπολογισμός παραμορφώσεων (πλαστικής, ολικής). 1Χ3=3
7 Αλουμίνιο Ψαθυρή θραύση. Σχεδίαση ποιοτικού διαγράμματος τάσεων/ ανηγμένων παραμορφώσεων. Υπολογισμός συμβ. ορίου διαρροής. Υπολογισμός τάσης θραύσης & χαρακτηρισμός υλικού βάση τάσης θραύσης. Υπολογισμός Ε. 1Χ3=3
8 Οπτόπλινθοι Δοκιμές οπτόπλινθων: Προσδιορισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών (πλάτος, κτλ.) και θλιπτικής αντοχής (μέση τιμή, τυπική απόκλιση κτλ.) 1Χ3=3
9 'Ασφαλτος - Ασφαλτομίγματα Προσδιορισμός μαλακότητας ή σκληρότητας της ασφάλτου και ο ρόλος της στη συμπεριφορά ασφαλτομίγματος. Ιξωδοελαστική συμπεριφορά ασφαλτομίγματος 1Χ3=3

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των τεχνικών υλικών,
 2. μετρούν φυσικά και μηχανικά μεγέθη των τεχνικών υλικών,
 3. υπολογίζουν και να χαρακτηρίζουν τα τεχνικά υλικά ως προς βασικές ιδιότητές τους,
 4. γνωρίζουν τη μηχανική συμπεριφορά των τεχνικών υλικών.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Εργαστηριακές ασκήσεις
Μέσα διδασκαλίας Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Εργαστήρια ΝΑΙ
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων ΝΑΙ
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) ΝΑΙ

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Εργαστήρια: 100%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 1. Οδηγός εργαστηριακών ασκήσεων

Διδασκαλία:

 • Πέμπτη, 12:45 – 15:30,
  Αίθουσες:
  • Αμφ. Ηχοτεχνίας