English

Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα

Περιγραφή Μαθήματος:

• Σκυρόδεμα: Εισαγωγή, σύνθεση, παραγωγή, έλεγχοι ποιότητας και εφαρμογή. Τεχνολογικά στοιχεία. Συμπεριφορά σκληρυμένου σκυροδέματος: ρηγμάτωση, (μονο-, δι-,) τριαξονική συμπεριφορά. Το διάγραμμα σ-ε του υλικού. Στατιστική διασπορά. Ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, κλπ.), Χάλυβας οπλισμού (Μηχανικά χαρακτηριστικά και τεχνικά στοιχεία χάλυβα), Αλληλεπίδραση σκυροδέματος-χάλυβα οπλισμού (συνάφεια) και αγκύρωση οπλισμών. Ανθεκτικότητα σκυροδέματος. Εργαστήριο: Σκυροδέτηση, έλεγχος εργασιμότητας, δοκιμές θλίψης, άμεσου και έμμεσου εφελκυσμού. Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα. Δοκιμές συνάφειας και αγκύρωσης οπλισμών.

• Οπλισμένο σκυρόδεμα. Ραβδόμορφα δομικά στοιχεία: Γραμμικά ελαστική δοκός. Δοκός από Ο.Σ. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας και αστοχίας. Καμπτοδιατμητική επιπόνηση και επίδραση αξονικού φορτίου. Υποστυλώματα. Εργαστήριο: Δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα με και χωρίς συνδετήρες: δοκιμή σε καμπτοδιατμητική επιπόνηση με και χωρίς την επίδραση αξονικού φορτίου.

• Εισαγωγή στο προεντεταμένο σκυρόδεμα.