English

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Περιγραφή Μαθήματος:

Tο μάθημα πραγματεύεται το τρίπτυχο χρόνου, κόστους και ποιότητας σε σχέση με την υλοποίηση των τεχνικών έργων. Έτσι, αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι μέθοδοι, οι τεχνικές, οι διαδικασίες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου (κυρίως τεχνικού) στον προγραμματισμένο χρόνο, εντός των ορίων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και στο συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Οργάνωση & Ασφάλεια Εργοταξίων-Δομικές Μηχανές.

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Εισαγωγή Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης έργων. Κύκλος ζωής τεχνικών έργων & Διαχείρισης έργων. Κανονιστικό πλαίσιο. Σχετικά Πρότυπα. Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Σχετικές δεξιότητες. Οργάνωση για την εκτέλεση έργων. Πολυπλοκότητα στην υλοποίηση έργων. Δενδροειδής κατάτμηση έργων (WBS), Οργανωτική κατάτμηση αρμοδιοτήτων (OBS). Κωδικοποίηση 3 x 3
2 Χρονικός & Οικονομικός Προγραμματισμός Γραφικές Μέθοδοι προγραμματισμού & ελέγχου έργων (Καμπύλες Προόδου (καμπύλες S), Πίνακες Προγρ/σμού, Πολυχρωμα Σαμάρια) Γραμμές Ισορροπίας, Εισαγωγή στις Μεθόδους Δικτυωτής Ανάλυσης, Μέθοδοι CPM, GERT. MPM), Xρονικά περιθώρια. Προγραμματισμός Χρήσης των Μέσων Παραγωγής – Εξομάλυνση Χρήσης Μέσων Παραγωγής με περιορισμούς χρόνου / μέσων. Κόστος Έργων – Βασικές αρχές τιμολόγησης και κοστολόγησης τεχνικών έργων - Αναλύσεις τιμών, Επιτάχυνση χρονικού προγράμματος έργου. Η συνάρτηση κόστους-χρόνου. Αλγόριθμος χρονικής επιτάχυνσης έργου. Έλεγχος Έργων & παραγόμενη αξία. 8 x 3
3 Διαχείριση της Ποιότητας Ορισμός της ποιότητας - Οι βασικές υποδομές για την ποιότητα (Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Διαπίστευση, Μετρολογία)- Σήμανση CE ISO 9000 στις Κατασκευές – Διαδικασίες. Διασφάλιση της Ποιότητας, Ποιοτικοί Έλεγχοι στα τεχνικά έργα 3 x 3

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. γνωρίζουν τον κύκλο ζωής των τεχνικών έργων, τον κύκλο ζωής της διαχείρισης έργων και το βασικό κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων (νομοθεσία και σχετικά πρότυπα)
  2. συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις της πετυχημένης διαχείρισης έργου στον κύκλο ζωής ενός έργου,
  3. κατανοούν τη χρησιμότητα του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των έργων,
  4. υπολογίζουν την κρίσιμη διαδρομή, τους πόρους και το κόστος ενός έργου στις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησής του
  5. υπολογίζουν τους δείκτες της παραγόμενης αξίας κατά την υλοποίηση ενός έργου
  6. κατανοούν τη σημασία της διαχείρισης ποιότητας στην υλοποίηση ενός έργου και τα βασικά θέματα διασφάλισης της ποιότητας.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση ασκήσεων στην τάξη.
Μέσα διδασκαλίας Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Άλλο Ενδιάμεση πρόοδος

Αξιολόγηση Επίδοσης

  • Τελική γραπτή εξέταση: 70%
  • Ενδιάμεση πρόοδος: 30%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  1. Παντουβάκης, Π. (2012) Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Αθήνα ISBN 978-960-93-4595-8. (Κωδικός Ευδόξου: 12866899)
  2. Σημειώσεις