Θεμελιώσεις

Περιγραφή Μαθήματος:

Με βάση τη γνώση της συμπεριφοράς των εδαφών (Εδαφομηχανική) σχεδιάζονται οι κατάλληλες θεμελιώσεις που στοχεύουν στην ασφάλεια της κατασκευής έναντι αστοχίας του φέροντος εδάφους και στον περιορισμό των μετακινήσεων της κατασκευής κάτω από επιτρεπόμενα όρια. Η θεωρία συνδυάζεται με τους ισχύοντες κανονισμούς έτσι ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να εφαρμόσει, μέσω των κανονιστικών διατάξεων που θα ισχύουν στην επαγγελματική του πορεία, το θεωρητικό του υπόβαθρο σε κατασκευαστικά θέματα.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις Μηχανικής και Εδαφομηχανικής

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Σχεδιασμός Θεμελιώσεων Σχεδιασμός και Τύποι Θεμελιώσεων. Παραδοχή γραμμικής κατανομής πιέσεων στη βάση ορθογωνικού θεμελίου. Κατανομές πιέσεων στη βάση θεμελίων. 2Χ4=4
2 Φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Φέρουσα Ικανότητα Επιφανειακής θεμελίωσης υπό Κεντρική φόρτιση. Έκκεντρη φόρτιση Επιφανειακής θεμελίωσης. Μέθοδοι οριακής Ανάλυσης . 2Χ4=8
3 Υπολογισμός καθιζήσεων θεμελίων και πεδιλοδοκών Υπολογισμός Καθιζήσεων θεμελίων με σχέσεις Ελαστικής μορφής. Καθιζήσεις θεμελίων σε Αργίλους. Καθιζήσεις θεμελίων σε Άμμους. Πεδιλοδοκοί - Δείκτης Εδάφους 4Χ4=12
4 Φορτία πασσάλων Ανάλυση Μεμονωμένων πασσάλων. Φορτία πασσάλου από Επί-Τόπου Δοκιμές. Καθιζήσεις Μεμονωμένων πασσάλων. Ανάλυση Ομάδας πασσάλων - Φορτία ομάδας πασσάλων. Καθιζήσεις ομάδας πασσάλων 3Χ4=16
5 Οριζόντια φόρτιση πασσάλου. Ευρωκώδικας Οριζόντια φόρτιση Μεμονωμένων πασσάλων. Εφαρμογές Ευρωκώδικα στις Θεμελιώσεις.

Μαθησιακοί Στόχοι

Σχεδιασμός, διαστασιολόγηση και υπολογισμός καθιζήσεων διαφόρων τύπων θεμελιώσεων.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαδασκαλία θεωρίας σε 2 τμήματα και ασκήσεων σε 4 τμήματα.
Μέσα Διδασκαλίας Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Ασκήσεις NAI
Θέματα, εργασίες και τεχνικές εκθέσεις Ηλεκτρονική υποβολή 11 σειρών ασκήσεων
Άλλο Πρόχειρο διαγώνισμα

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • 60% Τελική γραπτή εξέταση
 • 30% Ενδιάμεση πρόοδος
 • 10% Ασκήσεις

Διδασκαλία:

 • Δευτέρα, 08:45 – 10:30,
  Αίθουσες:
  • Αιθ. 3
  • Αιθ. 5
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 13
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 15
 • Τετάρτη, 08:45 – 11:30,
  Αίθουσες:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 1
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 7