Ελληνικά

Reinforced Concrete I

Course Description:

Introduction. Design limit states. Ultimate and serviceability limit states. Design against axial actions: Assumptions, properties of materials. Rectangular sections. Axial tension. Prevalent bending, diagrams and CEB design tables. Prevalent compression. Columns, interaction diagrams. T-beams, analytical design and design tables. Anchorage of steel bars, bond, anchorage types, basic development length. Lap splices. Design for shear. Cyclic shear. Capacity design of beams in shear. Ductility. Capacity design of columns for bending and for shear. Torsion. Cracking. Modelling of RC structures. Construction detailing, minimum covers, distance of bars, allowed curvatures. Minimum requirements per structural element (sectional dimensions, minimum reinforcement). Laboratory tests (production-reinforcing-casting of concrete, anchorages).

 • Semester 6
 • Teaching hours 4
 • Instructors E. Vougioukas (Coordinator)

Prerequisite Knowledge

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις μηχανικής, υλικών, σχεδίου, αντοχής υλικών, ισοστατικών φορέων

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Definitions. Physical and mechanical properties of materials (concrete and steel). Design values and partial safety factors 1Χ4=4
2 Concrete composition, durability, cover Concrete materials, composition, properties. Durability. Steel corrosion. Concrete cover 1Χ4=4
3 Limit states Ultimate and serviceability limit states. Loads and design actions. Combination of actions. Partial safety factors. 1Χ4=4
4 Bending with and without axial force Bending with and without axial force. Assumptions. Rectangular sections. Single reinforcement 1Χ4=4
5 Bending with and without axial force Bending with and without axial force (cont). Double reinforcement 1Χ4=4
6 T-beams Slab contribution to the effective with of flanges. Analysis of T-beams in bending. Thin-webbed T-beams 1Χ4=4
7 Slabs Analysis of one and two way slabs. Slab depth vs deflections. Design and detailing 2Χ4=8
8 Columns Interaction diagrams (bending and axial force). Detailing 1Χ4=4
9 Shear Shear in RC elements. Members not requiring design shear reinforcement. Maximum shear force limited by crushing of the compression struts and by yielding of shear reinforcement. Detailing 2Χ3=6
10 Anchorages and laps Local bond vs local slippage. Design anchorage length, influencing factors. Laps and mechanical couplers. 2Χ3=6
11 Torsion Analysis, direct and indirect torsion. Members not requiring design for torsional reinforcement. Maximum torsion moment limited by crushing of the compression struts and by yielding of shear and longitudinal reinforcement. Detailing 1Χ4=4

Learning Objectives

After successful accomplishment, the students will:

 1. Know the basic material properties of reinforced concrete.
 2. Know the basic theory of reinforced concrete
 3. Be able to understand the code requirements and the physical meaning of design models
 4. Be able to design a simple reinforced concrete structure (dimensioning, detailing, designing drawings) under normal actions.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων στην τάξη. Επίλυση συνδυασμένων παραδειγμάτων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Problems - Applications Ναι, επιλυόμενες στην τάξη

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Mid-term exam: 30%

Textbooks - Bibliography

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, BILL MOSLEY, JOHN BUNGEY, RAY HULSE
 2. Στοιχεία Υπολογισμού και Διαμόρφωσης Ολόσωμων Κατασκευών, 3η Έκδοση, Καραβεζύρογλου Βέμπερ Μ.
 3. Κατασκευές και Θεμελιώσεις από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Τάσιος Θεοδόσιος Π
 4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 5. Σημειώσεις Εργαστηρίου (2 τόμοι)
 6. Τυπολόγιο
 7. Σημειώσεις στο mycourses

Lecture Time - Place:

 • Wednesday, 12:45 – 14:30,
  Rooms:
  • Αιθ. 17
  • Αιθ. 3
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 7
 • Thursday, 08:45 – 10:30,
  Rooms:
  • Αιθ. 17
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 12