Ελληνικά

Reinforced Concrete II

Course Description:

Slabs. Two way slabs. Flat slabs. Non rectangular slabs. Frames. Footings. Corbels. Deep beams. Walls. Buckling, Seismic design. Repair and strengthening of reinforced concrete structures. Surveilance and certification of production control.

Prerequisite Knowledge

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι, Υπερστατικοί φορείς

Course Units

# Title Description Hours
1 Slabs Ribbed (joist) and waffle slabs. Slabs with concentrated loads 8
2 Punching Flat slabs. Failure mode. Models, analysis and design 8
3 Footings Isolated footings, strip footings, mat foundation. Analysis models, design and detailing 8
4 Joints Joints behavior, design and detailing 4
5 2nd order effects Buckling of columns under axial force and bending moment. Analysis and design 8
6 Cracking Cracking theory, tension stiffening effect. Crack width calculation. Crack control. 4
7 Seismic design Earthquake action on concrete structures. Requirements, capacity design. 4
8 Ductility Section, member and frame ductility. Regularity. Behavior factor. 4
9 Confinement Necessity for confinement and means of achievement. Mechanical and design models. 4

Learning Objectives

After successful accomplishment, the students will:

Be able to understand the behavior of concrete structures under ultimate and serviceability limit states Be able to design concrete structures and draw construction drawings Know elements of seismic behavior of reinforced concrete structures

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων στην τάξη. Επίλυση συνδυασμένων παραδειγμάτων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Computer and software use Επιλύσεις τμημάτων φορέων από τους φοιτητές, στο πλαίσιο του θέματος εξαμήνου
Problems - Applications Ναι, επιλυόμενες στην τάξη
Assignments (projects, reports) Ναι. Θέμα εξαμήνου. Πλαισιωτός φορέας

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, BILL MOSLEY, JOHN BUNGEY, RAY HULSE
 2. Στοιχεία Υπολογισμού και Διαμόρφωσης Ολόσωμων Κατασκευών, 3η Έκδοση, Καραβεζύρογλου Βέμπερ Μ.
 3. Κατασκευές και Θεμελιώσεις από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Τάσιος Θεοδόσιος Π
 4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 5. Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Αβραμίδης Ι., Αθανατοπούλου Α., Μορφίδης, Σέξτος Α.
 6. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, T. PAULAY, M.J.N. PRIESTLEY
 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ο/Σ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΕΝΕΛΗΣ Γ., ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Κ., ΚΑΠΠΟΣ Α., ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ Χ.
 8. Σημειώσεις Εργαστηρίου (2 τόμοι)
 9. Τυπολόγιο
 10. Σημειώσεις στο mycourses

Lecture Time - Place:

 • Tuesday, 08:45 – 10:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 1
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 7
 • Thursday, 11:45 – 13:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 1
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 7