English

Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων

Περιγραφή Μαθήματος:

Εμβάθυνση των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό εύκαμπτων, ημι-άκαμπτων, ημι-εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. Μεθοδολογίες διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων, μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών, σχεδιασμό μιγμάτων στο εργαστήριο και ποιοτικός έλεγχος.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Οι βασικές γνώσεις που καλύπτονται από τα μαθήματα «ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ».

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων Περιγραφή των μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό μιγμάτων στο εργαστήριο. Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη. 1Χ4=4
2 Σχεδιασμός μιγμάτων Σχεδιασμός μιγμάτων στο εργαστήριο και έλεγχοι. 1Χ4=4
3 Κυκλοφορία, αξονικά φορτία, καταπόνηση οδοστρώματος Περιγραφή των βασικών θεωρήσεων της κυκλοφορίας για το σχεδιασμό ενός οδοστρώματος. 1Χ4=4
4 Μηχανική φθορά- έλεγχος αστοχίας Αναφορά σε κριτήρια αστοχίας οδοστρωμάτων, αναλυτικός υπολογισμός εντατικών μεγεθών και μηχανική φθορά. 1Χ4=4
5 Αρχές αναλυτικού και εμπειρικού σχεδιασμού οδοστρωμάτων Περιγραφή των βασικών αρχών σχεδιασμού εύκαμπτων, ημι-άκαμπτων, ημι-εύκαμπτων και δύσκαμπτων και οδοστρωμάτων. Αρχές ανάλυσης και διαστασιολόγησης. Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. 2Χ4=8
6 Μεθοδολογίες σχεδιασμού οδοστρωμάτων οδών Περιγραφή βασικών μεθοδολογιών διαστασιολόγησης εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων (AASHTO). Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη. 2Χ4=8
7 Στοιχεία οδοστρωμάτων αεροδρομίων και διαστασιολόγηση Περιγραφή γενικών στοιχείων οδοστρωμάτων αεροδρομίων, τύποι οδοστρωμάτων και περιοχές εφαρμογής τους, στοιχεία φόρτισης αεροσκαφών. Αρχές διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων αεροδρομίων και ευρέως αποδεκτές μεθοδολογίες διαστασιολόγησης εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων αεροδρομίων (FAA). Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη. 3Χ4=12
8 Τεχνολογίες διάστρωσης - κατασκευής και ποιοτικός έλεγχος Περιγραφή των βασικών τεχνολογιών/διαδικασιών κατασκευής των στρώσεων ενός οδοστρώματος. Ποιοτικός έλεγχος στα επιμέρους στάδια κατασκευής για τη διασφάλιση της ποιότητας. 1Χ4=4
9 Παραλαβή έργου- Τεχνικά χαρακτηριστικά Επιτόπου μετρήσεις για τον έλεγχο της κατάστασης του τελικού ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας για την οριστική παραλαβή του οδοστρώματος. 1Χ4=4

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. αξιολογούν τύπους μιγμάτων στο εργαστήριο
 2. εφαρμόζουν μεθοδολογίες ανάλυσης και διαστασιολόγησης όλων των τύπων οδοστρωμάτων
 3. αξιοποιούν τις δυνατότητες ανάλυσης και διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων αεροδρομίων
 4. γνωρίζουν τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου στα επιμέρους στάδια κατασκευής ενός οδοστρώματος και κατά την οριστική παραλαβή.
 5. κατανοούν το περιεχόμενο και τη σημασία των Τευχών Δημοπράτησης ενός έργου κατασκευής οδοστρώματος

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση εφαρμογών στην τάξη. Συζήτηση παραδειγμάτων από την πράξη (case studies) στην τάξη.
Μέσα διδασκαλίας Διαφάνειες PowerPoint και Videos.
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων Οι φοιτητές επιλύουν στην τάξη με τη βοήθεια των διδασκόντων απλές ασκήσεις χρησιμοποιώντας κυρίως EXCEL σε ΗΥ.
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) Οι φοιτητές διαγωνίζονται σε θεματικές ασκήσεις οι οποίες επιλύνονται στην τάξη, διορθώνονται από τους διδάσκοντες και επιστρέφονται.
Άλλο Τεχνική επίσκεψη σε έργο.

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Τελική γραπτή εξέταση: 70%
 • Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 30%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις μαθήματος.
 2. E. J. Yoder, M. W. Witczak, «Αρχές Σχεδιασμού Οδοστρωμάτων», Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2000.
 3. AASHTO, «Guide for Design of pavement structures», 1993.
 4. Supplement to the AASHTO, "Guide for Design of pavement structure, Rigid Pavement Design & Rigid pavement joint design", 1998
 5. ΚΤΣ, "Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος", 2016.
 6. ΕΤΕΠ, Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, "Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά", ΥΠΟΜΕΔΙ, 2009.
 7. ΕΤΕΠ, Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, "Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά", ΥΠΟΜΕΔΙ, 2009.
 8. ΕΤΕΠ, Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου", ΥΠΟΜΕΔΙ, 2009.