Εαρινό εξάμηνο

 • Υποχρεωτικά
 • Διαφορικές Εξισώσεις Λογισμός Πολλών Μεταβλητών Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος Στοιχεία Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονική Σύνθεση Τεχνικά Υλικά I Φυσική
 • Ξένες Γλώσσες (μόνο διδασκαλία)
 • Αγγλική Γλώσσα 2 Γαλλική Γλώσσα 2
 • Ομάδα 701 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
 • Ομάδα 701 - ΥΔ-ΣΥΓΚ-ΓΕΩ Επιλογής
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
 • Ομάδα 801 - ΥΔ-ΣΥΓΚ Επιλογής
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών Υπολογιτική Ρευστοδυναμική
 • Ομάδα 801 - ΔΟ-ΥΔ-ΣΥΓΚ-ΓΕ Επιλογής
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Ομάδα 801 - ΔΟ-ΥΔ-ΣΥΓΚ Επιλογής
 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα Μιγαδική Ανάλυση Τεχνικά Υλικά ΙΙ
 • Ομάδα 802 - ΔΟ-ΓΕΩ Επιλογής
 • Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές Τεχνική Σεισμολογία
 • Ομάδα 802 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ Επιλογής
 • Ξύλινες Κατασκευές Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
 • Ομάδα 802 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ Επιλογής
 • Υπόγεια Ύδατα
 • Ομάδα 803 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα
 • Ομάδα 803 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • Γεφυροποιΐα Ι
 • Ομάδα 803 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
 • Γεφυροποιΐα Ι Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα
 • Ομάδα 803 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Επιλογή
 • Διαχείριση Πλημμυρικού Έργου
 • Ομάδα 805 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
 • Ακτομηχανική και παράκτια έργα
 • Ομάδα 805 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων
 • Ομάδα 805 - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
 • Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων
 • Ομάδα 806 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Ομάδα 806 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
 • Υγειονομική Τεχνολογία
 • Ομάδα 824 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Επιλογή
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα
 • Ομάδα 927 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Επιλογή
 • Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού
 • Υπόγεια Ύδατα
 • Ομάδα 901 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
 • Αστικά Οδικά Δίκτυα Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιϊας Σιδηροδρομική Τεχνική Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα Υπολογιστική Γεωτεχνική
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Υπόγεια Ύδατα
 • Ομάδα 805 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ Επιλογής
 • Ακτομηχανική και παράκτια έργα Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων Πλαστική Ανάλυση Φορέων
 • Ομάδα 806 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ Επιλογής
 • Σύμμικτες Κατασκευές Υγειονομική Τεχνολογία