Χειμερινό εξάμηνο

Από κάθε αριθμημένη Ομάδα μαθημάτων ο φοιτητής επιλέγει ένα μάθημα. Αν σε κάποια Κατεύθυνση σπουδών η Ομάδα εμφανίζεται με ένα μόνο μάθημα, τότε αυτόματα το μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικό για τη συγκεκριμένη Κατεύθυνση
 • Υποχρεωτικά
 • Αντοχή των Υλικών Αριθμητική Ανάλυση Γεωδαισία Δυναμική του Στερεού Σώματος Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ Περιβαλλοντική Τεχνολογία Στοιχεία Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονική Σύνθεση
 • Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)
 • Εργαστήριο κατασκευών - γεωτεχνικής
 • Ξένες Γλώσσες (μόνο διδασκαλία)
 • Αγγλική Γλώσσα 3 Γαλλική Γλώσσα 3
 • Υποχρεωτικά
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Διαχείριση Τεχνικών Έργων Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Θεμελιώσεις Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές Ι
 • Εργαστηριακά (Υποχρεωτικά - Μη βαθολογούμενα)
 • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού
 • Δυναμική των Κατασκευών Εργαστήριο Η/Υ - Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού
 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου
 • Κυκλοφοριακή Ροή Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού
 • Δυναμική των Κατασκευών Πειραματική Εδαφομηχανική
 • Ομάδα 701 - Δομοστατικού
 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
 • Ομάδα 701 - Υδραυλικού-Συγκοινωνιολόγου-Γεωτεχνικού
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού
 • Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού (Δεν Διδάσκεται το Παρόν Ακαδημαϊκό Έτος)
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου
 • Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιϊας Ολοκληρωμένο Θέμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού
 • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων
 • Ομάδα 701 - Υδραυλικού-Συγκοινωνιολόγου-Γεωτεχνικού
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • Ομάδα 803 - Δομοστατικού
 • Γεφυροποιΐα Ι
 • Ομάδα 803 - Υδραυλικού
 • Γεφυροποιΐα Ι
 • Ομάδα 824 - Υδραυλικού
 • Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα
 • Ομάδα 901 - Δομοστατικού
 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών Εδαφοδυναμική Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων Μηχανική της Τοιχοποιϊας Στοχαστικές Μέθοδοι Σύνθετα Υλικά
 • Ομάδα 901 - Υδραυλικού
 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων Μηχανική της Τοιχοποιϊας Στοχαστικές Μέθοδοι Σύνθετα Υλικά
 • Ομάδα 901 - Γεωτεχνικού
 • Εδαφοδυναμική
 • Ομάδα 902 - Δομοστατικού
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συνοριακά Στοιχεία Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών
 • Ομάδα 902 - Υδραυλικού-Συγκοινωνιολόγου
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών
 • Ομάδα 902 - Γεωτεχνικού
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
 • Ομάδα 904 - Δομοστατικού
 • Γεφυροποιϊα ΙΙ (Δεν Διδάσκεται το Παρόν Ακαδημαϊκό Έτος)
 • Ομάδα 904 - Υδραυλικού
 • Έργα Ανοικτής Θαλάσσης Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Ομάδα 904 - Γεωτεχνικού
 • Γεφυροποιϊα ΙΙ (Δεν Διδάσκεται το Παρόν Ακαδημαϊκό Έτος) Έργα Ανοικτής Θαλάσσης Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Ομάδα 906 - Δομοστατικού
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • Ομάδα 906 - Συγκοινωνιολόγου
 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων Μέθοδοι Ανάλυσης στην Κυκλοφοριακή Τεχνική Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές
 • Ομάδα 906 - Γεωτεχνικού
 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • Ομάδα 908 - Δομοστατικού
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός 2
 • Ομάδα 908 - Συγκοινωνιολόγου
 • Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα
 • Ομάδα 908 - Γεωτεχνικού
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός 2 Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα
 • Ομάδα 923 - Υδραυλικού
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων
 • Ομάδα 925 - Υδραυλικού
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων Οικολογικά Μοντέλα Επιφανειακών Υδάτων
 • Ομάδα 927 - Υδραυλικού
 • Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού Πειραματική Υδραυλική
 • Πρακτική Άσκηση
 • Πρακτική άσκηση