Χειμερινό εξάμηνο

 • Υποχρεωτικά
 • Αντοχή των Υλικών Αριθμητική Ανάλυση Γεωδαισία Δυναμική του Στερεού Σώματος Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Ξένες Γλώσσες (μόνο διδασκαλία)
 • Αγγλική Γλώσσα 3 Γαλλική Γλώσσα 3
 • Υποχρεωτικά
 • Γεωμετρικός Σχεδιασμός Όδων Εδαφομηχανική ΙΙ Στατική Ανάλυση Υπερσταικών Φορέων Τεχνική Υδρολογία Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα
 • Ομάδα 701 - ΥΔ-ΣΥΓΚ-ΓΕΩ Επιλογής
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • Υποχρεωτικά
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Διαχείριση Τεχνικών Έργων Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού
 • Δυναμική των Κατασκευών Εργαστήριο Η/Υ - Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού
 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
 • Κυκλοφοριακή Ροή Σχεδιασμός Οδοστρομάτων Οδών και Αεροδρομίων
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες Δυναμική των Κατασκευών Πειραματική Εδαφομηχανική Πειραματική Εδαφομηχανική
 • Κορμού
 • Πρακτική άσκηση
 • Ομάδα 901 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ Επιλογής
 • Εδαφοδυναμική
 • Ομάδα 902 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ Επιλογής
 • Συνοριακά Στοιχεία
 • Ομάδα 904 - ΔΟ-ΓΕΩ Επιλογής
 • Γεφυροποιϊα ΙΙ
 • Ομάδα 904 - ΥΔ-ΓΕΩ Επιλογής
 • Έργα Ανοικτής Θαλάσσης Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Ομάδα 906 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ Επιλογής
 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • Ομάδα 906 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • Ομάδα 908 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ Επιλογής
 • Αντισεισμική Σχεδιασμός 2 Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα
 • Ομάδα 908 - ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ Επιλογής
 • Αντισεισμική Σχεδιασμός 2
 • Ομάδα 908 - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ Επιλογής
 • Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα
 • Ομάδα 923 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Επιλογή
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων
 • Ομάδα 925 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Επιλογή
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων Οικολογικά Μοντέλα Επιφανειακών Υδάτων
 • Ομάδα 927 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Επιλογή
 • Πειραματική Υδραυλική
 • Ομάδα 901 - Κατεύθυνση Δομοστατικού
 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών Εδαφοδυναμική Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων Μηχανική της Τοιχοποιϊας Στοχαστικές Μέθοδοι Σύνθετα Υλικά
 • Ομάδα 902 - ΔΟ-ΥΔ-ΣΥΓΚ Επιλογής
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Τεχνολογία BIM
 • Ομάδα 901 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
 • Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων Μηχανική της Τοιχοποιϊας Στοχαστικές Μέθοδοι Σύνθετα Υλικά
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
 • Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων
 • Ομάδα 906 - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ Επιλογής
 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων Μέθοδοι Ανάλυσης στην Κυκλοφοριακή Τεχνική Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής Εδαφοδυναμική Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων