Ελληνικά

Undergraduate Studies Announcements

10 years, 3 months ago.

Related News


Ανακοίνωση για δήλωση εργαστηρίου 1ου - 3ου και 5ου εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι οι παλιοί οφείλοντες φοιτητές/τριες των Εργαστηρίων 1ου και 3ου και 5ου εξαμήνου θα πρέπει να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο για να το δηλώσουν (με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που θα έχουν δηλώσει ήδη στην ηλεκτρονική εγγραφή και με το Εργαστήριο να μην ξεπερνάει τα δέκα (10).

Στη συνέχεια θα πρέπει να το αποστείλουν στο e-mail: mmilisi@civil.ntua.gr κατά την περίοδο των εγγραφών (5.10.2020 – 23.10.2020).

Attached file

2 years, 11 months ago.


Laboratory on Humanities

First lesson: Wednesday, February 26 13: 45-16: 30 - Room 2

Attached files

3 years, 7 months ago.