Ελληνικά

Dean's Announcements

5 years, 7 months ago.

Related News


Ranking of the School of Civil Engineering of NTUA (QS 2019)

According to the QS World University Rankings by Subject 2019, the School of Civil Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA, subject: Civil and Structural Engineering) maintains its position despite the dramatic drop in staff and budget over the last eight years. In particular, it remains at top 50 schools worldwide. Similarly, in terms of ranking among European Schools, the School is at position 14. The School has best performance in terms of the recognition of its research work. The Aristotle University of Thessaloniki and the University of Patras are also included in the Civil Engineering lists, at positions 151-200.

1 year, 5 months ago.


QS Rankings 2019: NTUA once more the only Greek university in the top 500 worldwide

The image from the QS website for NTUΑ shows:

  • the relative drop in the ranking of the National Technical University (from rank 400-410 in 2018 to rank 446 in 2019),
  • the significant contribution in the good ranking of the recognition of NTUA's research (Citations per Faculty),
  • the very low ranking of the NTUA as regards the ratio Faculty to Students and the even lower ranking in terms of International Students,
  • the decisive contribution of the School of Civil Engineering to the overall classification of the NTUA (the rank #42 referred to above as QS WUR by Subject Ranking corresponds to the subject of Civil Engineering).

7 June 2018

D. Koutsoyiannis, Dean

2 years, 3 months ago.


Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

Περίληψη

Το διαρρεύσαν ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώθηκε σύμφωνα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Προβλήματα δημιούργησε η εξωτερική (πολιτική) επιβολή διπλής εξεταστικής περιόδου, αλλά η Σχολή αντέδρασε εισάγοντας ρυθμίσεις που οχυρώνουν κατά το δυνατό την ποιότητα των σπουδών. Έγιναν σημαντικά βήματα ενίσχυσης της δημοκρατίας στη λειτουργία της Σχολής και προστασίας της από βίαιες ενέργειες. Η αποσαφήνιση θεσμικών θεμάτων καθώς και η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής βοήθησαν τη λειτουργία της Σχολής, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Προχώρησε σημαντικά η μελέτη του προγράμματος σπουδών με στόχο την ανανέωσή του, που αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το τρέχον έτος. Έγιναν κάποια πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Σχολής. Για πρώτη φορά στη μνημονιακή περίοδο η Σχολή προκήρυξε νέες θέσεις ΔΕΠ.

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα (με λευκή ψήφο του Κοσμήτορα) ως προς τα πεπραγμένα από τη ΓΣ της Σχολής στη συνεδρίασή της στις 27/9/2016.

Attached file

3 years, 11 months ago.