Ελληνικά

Related News


QS 2020 Ranking: The School of Civil Engineering improves its performance

Thirty-ninth worldwide - eleventh in Europe

According to the QS World University Rankings by Subject 2020, the School of Civil Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA, subject: Civil and Structural Engineering) improves its rank despite the dramatic drop in staff (about half) and budget (by 90%) over the last decade. Specifically, it remains in the top 50 schools worldwide and ranks 39th in 2020 (from 48th in 2019). Among European Schools,it ranks 11th (from 14th). The School has best performance in terms of the recognition of its research work.

The Aristotle University of Thessaloniki and the University of Patras are also included in the Civil Engineering lists, at positions 101-150 and 151-200, respectively.

NTUA is also included in the rankings and other scientific areas, namely:

Ranks 51 – 100

 • Architecture / Built Environment
 • Electrical & Electronic Engineering

Ranks 101 - 150

 • Computer Science & Information Systems
 • Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

Ranks 151 – 200

 • Chemical Engineering
 • Statistics & Operational Research

Ranks 201 - 250

-Mathematics

Ranks 301-350

-Materials Science -Physics & Astronomy

Ranks 401 – 450

 • Economics & Econometrics

Finally, in the world ranking in wider areas, the NTUA ranks 106 in Engineering and Technology and 278 in Natural Science.

 • The following screenshot shows the ranking of the top European Schools, but the number in the "rank" column refers to the world ranking.*

3 years, 7 months ago.


Ranking of the School of Civil Engineering of NTUA (QS 2019)

According to the QS World University Rankings by Subject 2019, the School of Civil Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA, subject: Civil and Structural Engineering) maintains its position despite the dramatic drop in staff and budget over the last eight years. In particular, it remains at top 50 schools worldwide. Similarly, in terms of ranking among European Schools, the School is at position 14. The School has best performance in terms of the recognition of its research work. The Aristotle University of Thessaloniki and the University of Patras are also included in the Civil Engineering lists, at positions 151-200.

4 years, 6 months ago.


ShanghaiRanking 2018: The School of Civil Engineering again 7th in the world, 3rd in Europe

For second time, NTUA is ranked seventh in the world in the Civil Engineering field according to Shanghai Ranking 2018. In Europe it is ranked 3rd, after the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) and the Polytechnic University of Madrid.

Its ranking is also excellent in other major fields of the School of Civil Engineering:

 • Transportation Science and Technology: No 51-75
 • Water Resources: No 101-150

Also, the NTUA appears in other subjects, some of which are also (secondary) fields of the School of Civil Engineering, and most importantly:

 • Marine/Ocean Engineering: No 32

which is major field of the School of Naval Architecture and Marine Engineering. The list given in the link below contains detailed information for all universities of Greece.

In addition, in the subject of Civil Engineering, two other engineering schools of the country appear in the ranking:

 • Patras: No 101-150
 • Thessaloniki: No 151-200

25 July 2018

D. Koutsoyiannis, Dean

Attached file

5 years, 2 months ago.


QS Rankings 2019: NTUA once more the only Greek university in the top 500 worldwide

The image from the QS website for NTUΑ shows:

 • the relative drop in the ranking of the National Technical University (from rank 400-410 in 2018 to rank 446 in 2019),
 • the significant contribution in the good ranking of the recognition of NTUA's research (Citations per Faculty),
 • the very low ranking of the NTUA as regards the ratio Faculty to Students and the even lower ranking in terms of International Students,
 • the decisive contribution of the School of Civil Engineering to the overall classification of the NTUA (the rank #42 referred to above as QS WUR by Subject Ranking corresponds to the subject of Civil Engineering).

7 June 2018

D. Koutsoyiannis, Dean

5 years, 3 months ago.


Participation of students of the School at the EGU 2018 conference

The General Assembly of the European Geosciences Union (EGU 2017) took place in Vienna in the week of 8-13 April 2018 with 15 000 delegates from 106 countries and 17 300 presentations. Undergraduate and postgraduate students, and teachers from the School of Civil Engineering (30 scientists in total) presented about 50 papers (oral or poster). The students made a good impression on the international audience of the conference, highlighting the high level of studies, research and student-teacher collaboration at our School. At the same time, they were also rewarded with their participation in the international scientific process, the acquaintance with the world's leading protagonists, and the recognition of their work.

The School congratulates its students for their diligence and their successful presentations, which are an advertisement of the School, and wishes them to keep up the good work. At the same time, it regrets that it was unable to support them financially, which would have been unthinkable for the other 105 participating countries.

Demetris Koutsoyiannis

School's delegates in front of their poster presentations.

The traditional dinner of the School's delegation, after the end of the conference, at the Cafe Vienne (a historic restaurant that dates back to 1839 with a former name of Zum Griechen - For Greeks). The dinner was also honoured by the attendance of the newly elected President of EGU Professor Alberto Montanari (Darcy Medal 2018, fourth on the left side of the table), as well as Professor Pierluigi Claps of the Politecnico di Torino (fifth on the same side) and the doctoral candidate Alonso Pizarro from Chile who remained in the School for eight months in the course of his dissertation (third on the same side).

Attached files

5 years, 5 months ago.


Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

Περίληψη

Το διαρρεύσαν ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώθηκε σύμφωνα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Προβλήματα δημιούργησε η εξωτερική (πολιτική) επιβολή διπλής εξεταστικής περιόδου, αλλά η Σχολή αντέδρασε εισάγοντας ρυθμίσεις που οχυρώνουν κατά το δυνατό την ποιότητα των σπουδών. Έγιναν σημαντικά βήματα ενίσχυσης της δημοκρατίας στη λειτουργία της Σχολής και προστασίας της από βίαιες ενέργειες. Η αποσαφήνιση θεσμικών θεμάτων καθώς και η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής βοήθησαν τη λειτουργία της Σχολής, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Προχώρησε σημαντικά η μελέτη του προγράμματος σπουδών με στόχο την ανανέωσή του, που αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το τρέχον έτος. Έγιναν κάποια πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Σχολής. Για πρώτη φορά στη μνημονιακή περίοδο η Σχολή προκήρυξε νέες θέσεις ΔΕΠ.

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα (με λευκή ψήφο του Κοσμήτορα) ως προς τα πεπραγμένα από τη ΓΣ της Σχολής στη συνεδρίασή της στις 27/9/2016.

Attached file

7 years ago.