Ελληνικά

Related News


Η Τοξωτή Γέφυρα της Τσακώνας

6 years, 10 months ago.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η συστηματική μεταφορά εμπειρίας και γνώσης που αποκτήθηκε κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων της Χώρας. Με καμβά συγκεκριμένα έργα, θα παρουσιάζονται σημαντικές μελέτες και κατασκευές, καθώς και τυχόν προβλήματα και αστοχίες, από καθηγητές και μηχανικούς που έχουν εμπειρία από τα έργα.

Για το έτος 2016 έχει επιλεγεί το έργο «Εγνατία Οδός». Στελέχη της ομώνυμης Εταιρίας του Δημοσίου θα υποστηρίξουν ενεργά και συστηματικά τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιείται απογευματινές ώρες (έναρξη στις 15:45), ημέρα Τρίτη, στο Αμφιθέατρο 1 & 2 της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και θα περιλαμβάνει 14 ενότητες 3ωρης διάρκειας. Οκτώ ενότητες θα πραγματοποιηθούν το εαρινό εξάμηνο του 2015-16 και οι υπόλοιπες το χειμερινό εξάμηνο του 2016-17.

Η έναρξη των διαλέξεων είναι την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, ώρα 15:45, στο Αμφιθέατρο 1 & 2 της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου ή και μεγαλύτερων, χωρίς να αποκλείονται και οι Διπλωματούχοι και Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής. Δεν προβλέπεται εξέταση. Σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 ενότητες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο πρέπει να το δηλώσουν το ταχύτερο, με αποστολή σχετικού e-mail (επώνυμο, όνομα, αριθμός μητρώου, εξάμηνο σπουδών, επιθυμία κατοχύρωσης της παρακολούθησης) στο evaran@mail.ntua.gr (υπόψη κας Α. Βαράνου).

  • mycourses.ntua.gr/course_description/index.... :
    Συνοπτική κατανομή των ενοτήτων για το έργο «Εγνατία Οδός», καθώς και αναλυτική παρουσίαση των οκτώ ενοτήτων του εαρινού εξαμήνου του 2015-16

7 years, 7 months ago.