Ελληνικά

Βιωσιμότητα και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Πρακτικά επίσκεψης στο ΕΜΠ καθηγητού

Πρακτικά της επίσκεψης στο ΕΜΠ της καθηγήτριας κ. Antonella Violano του Παν/μίου Νάπολης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS, τον Απρίλιο 2016. Επισυνάπτονται:

  1. Πρόγραμμα διαλέξεων

  2. Παρουσιάσεις 19/4/2016, 20/4/2016 και 21/4/2016.

Attached files

3 years, 4 months ago.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2014-2015

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015,(λήξη κινητικότητας 30/09/2015). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep.

5 years, 7 months ago.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2015-2016

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 (έναρξη κινητικότητας 01/06/2015 λήξη κινητικότητας 30/09/2016), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep.

5 years, 7 months ago.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

Attached files

5 years, 7 months ago.