Ελληνικά

2014-10-07

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Ανακοινώσεις για θέματα Διδακτόρων.
 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Αποστόλου Μάριου.
 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Γεωργιουδάκη Εμμανουήλ.
 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Καραταράκη Αλέξανδρου.
 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Κωνσταντίνου Μαρίας.
 6. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Σφήκα Ιωάννη.
 7. Εντάξεις – μεταβολές κατάστασης Καθηγητικού προσωπικού.
 8. Μεταβολές προγράμματος σπουδών ακαδ. έτους 2014-2015.
 9. Αναφορές και προτάσεις διδακτικού προσωπικού.
 10. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
 11. Προκήρυξη δύο θέσεων υποτρόφων του ΕΛΚΕ για τον Τομέα Δομοστατικής.
 12. Εγκρίσεις Προγραμμάτων Σπουδών Δ.Π.Μ.Σ. και ορισμός διδασκόντων.
 13. Ορισμός εκπροσώπων στις Ε.Δ.Ε. των Δ.Π.Μ.Σ.
 14. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την Υ.Δ. κα Στάθη Χρυσάνθη.
 15. Αλλαγή θέματος και ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Σάββα Δημήτριο.
 16. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Καμπίτση Ανδρέα.
 17. Θέματα Υ.Δ.

α. Ανανέωση Υποτροφίας

κου Γκιμούση Ηλία (Τομέας Δομοστατικής)

κας Γκεσούλη Ανθής (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

κας Παπαδονικολάκη Γεωργία ς(Τομέας ΥΠΠΕΡ)

κου Θεοφιλάτου Αθανασίου – Ιωάννη (Τομέας ΜΣΥ)

κας Ευθυμίου Σμαράγδας (Τομέας Γεωτεχνικής)

β. Συνέδρια Υ.Δ.

κ. Αστερίου Παύλου (Τομέας Γεωτεχνικής)

γ. Ορισμός τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

κ. Καλογερή Ιωάννη (Τομέας Δομοστατικής)

δ. Αλλαγή θέματος

κ. Σπηλιόπουλου Ανδρέα (Τομέας Δομοστατικής)

ε. Ορισμός Θέματος

κ. Αλτανόπουλου Θωμά (Τομέας Δομοστατικής)

κ. Αυγενάκη Ευάγγελου (Τομέας Δομοστατικής)

κ. Κοσσιέρη Παναγιώτη (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

κα Παπαστεργίου Γεωργίας (Τομέας Δομοστατικής)

κ. Τσουκαλά Ιωάννη (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

κ. Φασουλάκη Ζαχαρία (Τομέας Δομοστατικής)

στ. Εκθέσεις Προόδου

κ. Μεταλληνού Αναστασίου (Τομέας ΥΠΠΕΡ).

κ. Κλωνάρη Γεωργίου (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

-18. Επικύρωση αποφάσεων.

6 years, 1 month ago.