Ελληνικά

2014-10-29

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εγκρίσεις Δ.Π.Μ.Σ. τα οποία συντονίζει ή στα οποία συμμετέχει η Σχολή Π.Μ.
  2. Επικύρωση αποφάσεων

Χρόνος: 29η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30

Τόπος: στην Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

Attached files

6 years ago.