Ελληνικά

2014-11-11

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Ενημέρωση για τις μεταβολές των καθηγητών της Σχολής (βλ. συν.

 3. Αναγόρευση σε διδάκτορα Μηχανικό της κας Ζαχαρενάκη Αθανασίας

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Σταυρουλάκη Γεωργίου

 5. Συζήτηση και απόφαση επί των εισηγήσεων των Επιτροπών της Σχολής (βλ. συν.):

  α. Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

  β. Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

  γ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Περιβάλλοντος

  δ. Επιτροπή Κτηριακών Υποδομών και Ασφάλειας

  ε. Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

  στ. Επιτροπή Προβολής & Διεθνών Συνεργασιών

  ζ. Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων

  η. Ομάδα εργασίας για Κριτήρια Εξέλιξης Καθηγητών

  θ. Ομάδα εργασίας για το μέλλον του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 6. Φοιτητικά Θέματα

 7. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 8. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων

 9. Οικονομικά Θέματα

 10. Συμπληρωματικές Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2014-15

 11. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Γ. Ιωαννίδη (βλ. συν.)

 12. Αιτήσεις για εξέλιξη μελών ΕΤΕΠ

 13. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τον Υ.Δ. Μέτση Παναγιώτη

 14. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τον Υ.Δ. Χονδρό Μιχάλη

 15. Ολοκλήρωση ορισμού διδασκόντων για Δ.Π.Μ.Σ. στα οποία συμμετέχει η Σχολή

 16. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

  α. Έγκριση για συμμετοχή σε Συνέδριο

  - κ. Παύλου Δημοσθένη (Τομέας Μ.Σ.Υ.)
  

  β. Αλλαγή μελών τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών

  - κα Παπαγιάννη Στυλιανή (Τομέας Μ.Σ.Υ.)
  
  - κα Ρέντζιου Αικατερίνη (Τομέας Μ.Σ.Υ.)
  
  - κα Τάτση Κλεοπάτρα (Τομέας Μ.Σ.Υ.)
  

  γ. Ορισμοί θεμάτων

  - κ. Καλογερής Ιωάννης (Τομέας Δομοστατικής)
  
  - κ. Σοφιανός Χρήστος (Τομέας Δομοστατικής)
  

  δ. Αλλαγή θέματος

  - κ. Μπαρμπουνάκης Εμμανουήλ (Τομέας Μ.Σ.Υ.)
  

  ε. Εκθέσεις Προόδου

  - κα Πανούση Ελένη (Τομέας ΥΠΠΕΡ)
  
  - κ. Δευτεραίος Παναγιώτης (Τομέας ΥΠΠΕΡ)
  

Χρόνος: 11η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

Τόπος: στην Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

5 years, 12 months ago.