Ελληνικά

2015-01-27

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Ενημέρωση για τις μεταβολές των καθηγητών της Σχολής

 3. Ανακοινώσεις Υ.Δ.

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Χ.Στάθη

 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Δ. Σάββα

 6. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Π.Μέτση

 7. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μ.Χονδρού

 8. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 9. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων

 10. Οικονομικά Θέματα

 11. Φοιτητικά Θέματα

 12. Διπλωματικές εργασίες

  α. Καθορισμός ημερομηνιών εξέτασης διπλωματικών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2015

  β. Κατανομή αιτήσεων εκπόνησης διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2014

 13. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ.έτους 2014-15

 14. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ.έτους 2014-15

 15. Συζήτηση και απόφαση επί της Εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Εισαγωγής Φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών για τις αιτήσεις για μεταφορά θέσης (οικονομικά κριτήρια)

 16. Αποτελέσματα επί των αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων των υποψηφίων φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών για μεταφορά θέσης για το ακαδ.έτος 2014-15

 17. Συζήτηση και απόφαση επί της Εισήγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών που προηγούνται της έναρξης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

 18. Συζήτηση σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή για το ακαδ.έτος 2015-16, καθώς και τα μαθήματα εισαγωγής

 19. Θέματα Γ.Σ. του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 20. Συμπλήρωση μητρώων Καθηγητών για εκλογές στη Σχολή

 21. Ανασυγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο: «Υδρολογία και ποσοτική διαχείριση υδατικών πόρων» (αντικατάσταση αρχικώς ορισθέντος αναπληρωματικού μέλους λόγω αδυναμίας συμμετοχής του)

 22. Συζήτηση επί της Εισήγησης της Ομάδας Εργασίας για κριτήρια εκλογής – εξέλιξης Καθηγητών

 23. Συζήτηση σχετικά με τρόπους διεκδίκησης θέσεων Διδακτικού Προσωπικού από τη Σχολή

 24. Προκήρυξη θέσης Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων», μετά την συνταξιοδότηση του κ. Γ.Κανελλαϊδη (βλ. συν.) (εξ αναβολής)

 25. Προκήρυξη θέσης Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ,στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικολογική Τεχνολογία στο Υδάτινο και Θαλάσσιο Περιβάλλον», μετά την συνταξιοδότηση του κ. Μ. Μποναζούντα (βλ. συν.)

 26. Προκήρυξη θέσης Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο: «Φράγματα και Υδραυλικές Κατασκευές», μετά την συνταξιοδότηση του κ. Ν. Μουτάφη (βλ.συν.)

 27. Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τροποποίηση αναθέσεων διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων των ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή

 28. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

α) Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής του Υ.Δ. κ. Χ.Μανιατάκη

β) Αλλαγή επιβλέποντος και μέλους Συμβουλευτικών Επιτροπών για:

 • κα Κωνσταντίνου Μαρία

γ) Ορισμός Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για:

 • κ. Μαρτζίκο Νικόλαο (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

 • κ. Θεοδωρόπουλο Χρήστο (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

 • κ. Τσελέντη Δημήτριο (Τομέας ΜΣΥ)

δ) Αλλαγή μέλους Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για:

 • κ. Ρούση Ιωάννη (Τομέας ΜΣΥ)

 • κ. Μίντση Ευάγγελο (Τομέας ΜΣΥ)

 • κ. Γκότση Ηλία (Τομέας ΜΣΥ)

ε) Ορισμός θέματος για:

 • κα Ταβουκτσή Ελένη (Τομέας Δομοστατικής)

 • κα Νικολοπούλου Βασιλική (Τομέας Δομοστατικής)

 • κ. Σαργέντη Γεώργιο-Φοίβο (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

στ) Αλλαγή θέματος για:

 • κα Μανωλά Μαρίνα-Μυρτώ (Τομέας Δομοστατικής)

 • κα Κουτίβα Ιφιγένεια (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

 • κ. Παναγιώτου Κων/νο (Τομέας Δομοστατικής)

ζ) Έγκριση εκθέσεων προόδου για:

 • κ. Νικηφοράκη Ιωάννη (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

 • κ. Αλτανόπουλο Θωμά (Τομέας Δομοστατικής)

 • κα. Παπαστεργίου Γεωργία (Τομέας Δομοστατικής)

 • κ. Φασουλάκη Ζαχαρία (Τομέας Δομοστατικής)

 • κα Κοσσίδα Μαγδαληνή (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

 • κ. Καρακατσάνη Γεώργιο (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

 • κ. Μακατούνη Παναγιώτη - Ελευθέριο (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

* *29. Επικύρωση αποφάσεων

Χρόνος: 27 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

Τόπος: στην Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

Attached files

5 years, 9 months ago.