Ελληνικά

2015-02-17

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Κατανομή, προκήρυξη και ορισμός αξιολογητών/εισηγητών για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (τρεις θέσεις πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμες μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-15.

 3. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 4. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων

 5. Οικονομικά Θέματα

 6. Φοιτητικά Θέματα

 7. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2014-15

 8. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2014-15

 9. Απόφαση επί της Εισήγησης της Επιτροπής για μεταφορά θέσης για το ακαδ. έτος 2014-15, σύμφωνα με τους Νόμους 4264/15.5.14 και 4274/14.7.14

 10. Εξέλιξη του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σ. Τσεντίδη

 11. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων - Αλλαγή μέλους Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για:

  κα  Παπαγιάννη Στυλιανή (Τομέας ΜΣΥ)
  
  κα  Ρέντζιου Αικατερίνη (Τομέας ΜΣΥ)
  
 12. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

5 years, 8 months ago.