Ελληνικά

2015-05-19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις
 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Μανωλά Μαρίνας-Μυρτούς
 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μανιατάκη Χαρίλαου
 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Παναγιώτου Κων/νου
 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα ΕΜΠ του κ. Mohamed Mostafa Mohamed Abd Elmegeed
 6. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Καθηγητών της Σχολής
 7. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού
 8. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Επίκ.Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Σκυροδέματος και Ανθεκτικότητα»
 9. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων
 10. Οικονομικά Θέματα
 11. Φοιτητικά Θέματα
 12. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2015-16*
 13. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Λ. Σταυρίδη
 14. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 15. Άλλα θέματα
 16. Επικύρωση αποφάσεων.

*Προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των φοιτητών στους Τομείς και στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών για τη συζήτηση του θέματος 12.

Attached files

5 years, 5 months ago.