Ελληνικά

2017-03-07

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 7η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: στην Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

  2. Άλλα θέματα

  3. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

3 years, 8 months ago.