Ελληνικά

2017-04-04

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 4η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: στην Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις για θέματα Υ.Δ.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Δημακογιάννη Δανάης

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Παγώνη Ιωάννας

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του κ. Μανιταρά Θεόφιλου – Ιωάννη

 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του κ. Τζιβάκου Κων/νου

 6. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του κ. Τσιάπα Ιωάννη

 7. Θέματα Υ.Δ.

 8. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή α΄ βαθμίδας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Συστημάτων Αεροδρομίων» (συν.)

 9. Επικύρωση αποφάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Καθηγητών της Σχολής

 3. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 4. Τοποθέτηση της Γ.Σ. επί του προγράμματος σπουδών (υφιστάμενο πρόγραμμα / τελική εισήγηση Ε.Π.Σ., ως συν.)

 5. Έγκριση εισήγησης επιτροπής για κατ΄ εξαίρεση μεταφορά θέσης ακαδ. έτους 2016-17

 6. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 7. Άλλα θέματα

 8. Επικύρωση αποφάσεων

Attached file

6 years, 6 months ago.