Ελληνικά

2017-05-16

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 16η Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Καθηγητών της Σχολής

 3. Εισήγηση επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια απονομής του τίτλου Ομότιμου Καθηγητή (βλ. συν.)

 4. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 5. Επιλογή Διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, στον Τομέα ΠΔΤΕ, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι», «Διαχείριση Τεχνικών ΄Εργων», «Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών ΄Εργων» (βλ.συν.)

 6. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 7. Άλλα θέματα

 8. Επικύρωση αποφάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις για θέματα Υ.Δ.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Γκιμούση Ηλία

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Κανδρή Κυριάκου

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Γκιοτσαλίτη Κων/νο

 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Στεργιοπούλου ΄Αλκηστη

 6. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Τσιπτσή Ιωάννη

 7. Θέματα Υ.Δ.

 8. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή α΄ βαθμίδας στον Τομέα Γεωτεχνικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Εδαφομηχανική» (βλ. συν.)

 9. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών ΄Εργων στο γνωστικό αντικείμενο: «Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών ΄Εργων» (βλ. συν.)

 10. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών» (βλ. συν.)

 11. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Υλικά (βλ.συν.).

 12. Επικύρωση αποφάσεων

6 years, 4 months ago.