Ελληνικά

2017-06-20

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις για θέματα Υ.Δ.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Τσάτση ΄Αγγελου

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Τσιάπα Ιωάννη

 4. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Μπαρμπουνάκη Εμμανουήλ

 5. Θέματα Υ.Δ.

 6. Ανασυγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Υλικά (βλ.συν.).

 7. Επικύρωση αποφάσεων.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 8. Ανακοινώσεις

 9. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Καθηγητών της Σχολής

 10. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 11. Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Επισκευή/Ενίσχυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Ε. Βουγιούκα (βλ. συνημ.)

 12. Μετάταξη του μέλους ΕΔΙΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ. Γ. Φ. Σαργέντη στη Σχολή Πολ. Μηχανικών

 13. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 14. Θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης

 15. Εντάξεις μελών ΔΕΠ ακαδ. έτους 2017-18

 16. Αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2017-18

 17. Εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2017-18

 18. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στην συνταξιοδοτηθείσα Καθηγήτρια κ. Μ. Μιμίκου (βλ. συνημ.)

 19. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Κ. Μουτζούρη (βλ. συνημ.)

 20. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Κ. Χατζημπίρου (βλ. συνημ.)

 21. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Γ. Χριστοδούλου (βλ. συνημ.)

 22. Άλλα θέματα

 23. Επικύρωση αποφάσεων.

3 years, 4 months ago.