Ελληνικά

2017-09-19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις για θέματα Υ.Δ.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Γκιοτσαλίτη Κων/νου.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μπαρμπουνάκη Εμμανουήλ.

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Τζιβάκου Κων/νου

 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Χριστίδη Κων/νου

 6. Επικουρική Διδασκαλία Υ.Δ.

 7. Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων ΕΛΚΕ. Δύο (2) για τον Τομέα Μ.Σ.Υ. και μία (1) για τον Τομέα ΥΠΠΕΡ.

 8. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. Παπαδόπουλο Κων/νο.

 9. Θέματα Υ.Δ.

 10. Άλλα θέματα

 11. Επικύρωση αποφάσεων.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 12. Ανακοινώσεις

 13. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 14. Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή (α΄ βαθμίδας), στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά και σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με πιθανοτικές και προσδιορισμικές μεθόδους», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Κ. Τρέζου (βλ. συνημ.)

 15. Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπλ.Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο: « Ανάλυση και προσομοίωση βιοχημικών διεργασιών στο υδάτινο περιβάλλον και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Κ. Νουτσόπουλου (βλ. συνημ.)

 16. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 17. Οικονομικά Θέματα

 18. Ένταξη της υπαλλήλου του Τομέα ΥΠΠΕΡ κας Μιζάρα Αρετής, στο Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων.

 19. Διευκρινίσεις για μεταβατικές διατάξεις του προγράμματος σπουδών ακαδ. έτους 2017-18.

 20. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2017-18

 21. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2017-18

 22. Άλλα θέματα

 23. Επικύρωση αποφάσεων.

6 years ago.