Ελληνικά

2017-11-07

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 7η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Εισήγηση για τη θεσμοθέτηση του διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (βλ. Ιστοσελίδα Σχολής)

 3. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Καθηγητών της Σχολής.

 4. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού.

 5. Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2017-18.

 6. Έγκριση μελών Επιτροπής Κατατακτηρίων εξετάσεων και βαθμολογητών για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2017-18.

 7. Έγκριση εγγραφών φοιτητών με ποσοστό 5% σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.151/165736/Α5/4.10.17 Υπουργική Απόφαση.

 8. Έγκριση εισήγησης Επιτροπής για τις αιτήσεις μεταφοράς θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για το ακαδ. έτος 2017-18.

 9. Επιτροπές της Σχολής ακαδ. έτους 2017-18.

 10. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για εκλογές μελών Κοσμητείας.

 11. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 12. Οικονομικά Θέματα.

 13. Φοιτητικά Θέματα.

 14. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2017-18.

 15. Άλλα θέματα.

 16. Επικύρωση αποφάσεων.

  ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 17. Ανακοινώσεις για θέματα Υ.Δ.

 18. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την Υ.Δ. κα Αντωνίου Κορνηλία.

 19. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την Υ.Δ. κα Κουμάκη Ελένη.

 20. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την Υ.Δ. κα Πανούση Ελένη.

 21. Ορισμός εκπροσώπων στις ΕΔΕ των ΔΠΜΣ που συντονίζει και συμμετέχει η Σχολή.

 22. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική: Αριθμητικές μέθοδοι με έμφαση σε καταστατικές σχέσεις» (σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 19 του Ν. 4485/2017)

 23. Αποτελέσματα τριών (3) υποτροφιών ΕΛΚΕ. Δύο (2) για τον Τομέα Μ.Σ.Υ. και μία (1) για τον Τομέα ΥΠΠΕΡ.

 24. Θέματα Υ.Δ.

 25. Άλλα θέματα.

 26. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached file

5 years, 11 months ago.