Ελληνικά

2018-03-20

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 20η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Παπαδόπουλου Κων/νου.

 3. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές περιόδου Μαρτίου 2018 (Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών, Γνωστικά αντικείμενα, Μέγιστος αριθμός, Επιτροπές αξιολόγησης)

 5. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού.

 6. Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας υποψήφιων μελών ΔΕΠ.

 7. Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος»(μετά την αναπομπή του φακέλου εκλογής).

 8. Επιλογή Διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, στον Τομέα Δομοστατικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι» και «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ»

 9. Επιλογή Διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, στον Τομέα Γεωτεχνικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Εδαφομηχανική Ι» , «Εδαφομηχανική ΙΙ» και «Θεμελιώσεις»

 10. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωπεριβαλλοντική Τεχνολογία», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Δ. Δερματά. (βλ. συνημ.)

 11. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Επισκευή/Ενίσχυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» (βλ. συν.)

 12. Οικονομικά Θέματα.

 13. Φοιτητικά Θέματα.

 14. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2017-18.

 15. Ένταξη μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία ΕΔΙΠ.

 16. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 17. Άλλα θέματα.

 18. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

5 years, 6 months ago.