Ελληνικά

2018-04-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μπακάλη Κων/νου.

 3. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Μαντζάρη Βασιλική.

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Λίτσα Δημήτριο.

 5. Επανίδρυση ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία» Υδατικών Πόρων

 6. Επανίδρυση ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών».

 7. Επανίδρυση ΔΠΜΣ συνεργαζομένων Σχολών.

 8. Αποδοχή νέων υποψηφίων διδακτόρων (αιτήσεις Μαρτίου 2018).

 9. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 10. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού.

 11. Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2018-19.

 12. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2018-19 (βλ. συνημ.).

 13. Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος»(μετά την αναπομπή του φακέλου εκλογής).

 14. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωπεριβαλλοντική Τεχνολογία», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Δ. Δερματά. (βλ. συνημ.)

 15. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία» μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Χ. Μουζάκη. (βλ. συν.)

 16. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική: Μηχανική Συμπεριφορά Γεωϋλικών». (βλ. συν.)

 17. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Πιθανοτικές και Προσδιορισμικές Μεθόδους». (βλ. συν.)

 18. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και προσομοίωση βιοχημικών διεργασιών στο υδάτινο περιβάλλον και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων». (βλ. συν.)

 19. Επιλογή Διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, στον Τομέα Δομοστατικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι» και «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ»

 20. Επιλογή Διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, στον Τομέα Γεωτεχνικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Εδαφομηχανική Ι» , «Εδαφομηχανική ΙΙ» και «Θεμελιώσεις»

 21. Οικονομικά Θέματα.

 22. Συζήτηση σχετικά με τις υπεράριθμες μετεγγραφές (συν. Απόφαση της Κοσμητείας)

 23. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2017-18.

 24. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 25. Άλλα θέματα.

 26. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

2 years, 6 months ago.