Ελληνικά

2018-05-22

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 22η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Πανούση Ελένης.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Χατζηελευθερίου Σταύρου.

 4. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 5. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά και Συμπεριφορά Οδοστρωμάτων», μετά από αίτηση για εξέλιξη της κας Χ. Πλατή. (βλ. συνημ.)

 6. Επανάληψη διαδικασίας επιλογής Διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης, στον Τομέα Δομοστατικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι» και «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ», για λόγους παροχής διευκρινίσεων.

 7. Επανίδρυση ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» (μετά την αναπομπή του φακέλου).

 8. Θέματα μετεγγραφών μετά την σχετική απόφαση της Συγκλήτου

 9. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού.

 10. Μητρώα Σχολής

 11. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2017-18.

 12. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 13. Άλλα θέματα.

 14. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

5 years, 4 months ago.