Ελληνικά

2018-06-19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 19η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα ΕΜΠ της κας Κουμάκη Ελένης.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Παπαθανασίου Χρυσούλας.

 4. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Αδαμάκο Κων/νο.

 5. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 6. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 7. ΄Εγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 8. Εισήγηση Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων για κριτήρια και διαδικασίες μεταβολής γνωστικού αντικειμένου.

 9. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 10. Αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2018-19 (κύρια και επικουρική διδασκαλία).

 11. Εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2018-19.

 12. Οικονομικά Θέματα.

 13. Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018.

 14. Αναφορά της κας Β. Παλιεράκη

 15. Άλλα θέματα.

 16. Επικύρωση αποφάσεων.

5 years, 3 months ago.