Ελληνικά

2018-07-17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 19η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Μαντζάρη Βασιλικής.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Λίτσα Δημητρίου.

 4. Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την Υ. Δ. κα Γκεσούλη Ανθούλα

 5. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 6. Ορισμός εκπροσώπου για την προετοιμασία ίδρυσης ΔΠΜΣ για διαστημική τεχνολογία

 7. Συμμετοχή της Σχολής στο νέο ΔΜΠΣ «Επιστήμη των Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» (βλ. συν.)

 8. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Μ. Κωτσοβού (βλ. συν.)

 9. Φοιτητικά θέματα

 10. Απόφαση επί της ένστασης μετεγγραφής με αδελφό φοιτητή.

 11. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 12. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 13. Εισήγηση Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων για κριτήρια και διαδικασίες μεταβολής γνωστικού αντικειμένου.

 14. Εισήγηση Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων για τη διαδικασία ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

 15. Εξέλιξη του μέλους ΕΤΕΠ κ. Π. Μαργαρώνη στην Α΄Βαθμίδα

 16. Εξέλιξη του μέλους ΕΔΙΠ κ. Α. Στάμου στην Α΄Βαθμίδα

 17. Εντάξεις μελών ΔΕΠ ακαδ. έτους 2018-19.

 18. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2018-19.

 19. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2018-19

 20. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 21. Οικονομικά Θέματα.

 22. Άλλα θέματα.

 23. Επικύρωση αποφάσεων.

5 years, 2 months ago.