Ελληνικά

2018-08-30

Χρόνος: 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Ορισμός Διδασκόντων και Μαθημάτων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει ή συντονίζει η Σχολή.

 3. Εκλογή μελών διατμηματικών επιτροπών και λοιπών οργάνων για τα ΔΠΜΣ.

 4. Οριστικοποίηση Μητρώων Υ.Δ. (αρ. 5 παρ. δ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)

 5. Αλλαγή θέματος και ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Καλλιώρα Νικόλαο.

 6. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 7. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Μ. Κωτσοβού (βλ. συν.)

 8. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 9. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 10. Εισήγηση Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων για κριτήρια και διαδικασίες μεταβολής γνωστικού αντικειμένου.

 11. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμη ενέργεια και υδροενεργειακά έργα». (βλ. συν.).

 12. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία και Βραχομηχανική για Έργα Πολιτικού Μηχανικού». (βλ. συν.).

 13. Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου PCLAB

 14. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2018-19.

 15. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2018-19.

 16. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 17. Ενσωμάτωση του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων στον Τομέα Δομοστατικής1.

 18. Οικονομικά Θέματα.

 19. Απολογισμός του απερχόμενου Κοσμήτορα.

 20. Άλλα θέματα.

 21. Επικύρωση αποφάσεων.

5 years, 2 months ago.