Ελληνικά

2018-10-30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 30η Οκτώβρη 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Προγράμματα σπουδών και αναθέσεις διδασκαλίας για τα ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή.

 3. Ορισμός μελών ΕΔΕ στα ΔΠΜΣ που συντονίζει και συμμετέχει η Σχολή.

 4. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Γ. Γκαζέτα (βλ. συν.)

 5. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Α. Ανδρεαδάκη (βλ. συν.)

 6. Εισήγηση Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων για τη διαδικασία ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

 7. Αποδοχές Υ.Δ. για διδακτορικές Σπουδές περιόδου Σεπτεμβρίου 2018.

 8. Ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελικής Έκθεσης προόδου του Υ.Δ. κ. Τσουκαλά Ιωάννη.

 9. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 10. Έγκριση εισήγησης Επιτροπής για τις αιτήσεις μεταφοράς θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2018-19.

 11. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 12. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 13. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2018-19.

 14. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2018-19.

 15. Ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ κας Α. Μιζάρα στον Τομέα ΥΠΠΕΡ.

 16. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 17. Οικονομικά Θέματα.

 18. Άλλα θέματα.

 19. Επικύρωση αποφάσεων.

4 years, 7 months ago.