Ελληνικά

2019-01-22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 22η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Αργυρίδη Αμαλία.

 3. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Παπατζίκου Ελένη.

 4. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

 5. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 6. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 7. Αριθμός εισακτέων ακαδ. έτους 2019-20

 8. Ανακοινώσεις Μετεγγραφών: α) με μοριοδότηση β) μετά από ένσταση γ) με αδελφό φοιτητή

 9. Μητρώα Σχολής

 10. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής , στο γνωστικό αντικείμενο: «Αξιοπιστία Δομικών Έργων και Υποδομών από Χάλυβα», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Δ. Βαμβάτσικου. (βλ. συνημ.).

 11. Ανασυγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία». (βλ. συν.).

 12. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2018-19.

 13. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 14. Οικονομικά Θέματα.

 15. Φοιτητικά Θέματα.

 16. Θέματα Erasmus

 17. Άλλα θέματα.

 18. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

5 years, 1 month ago.