Ελληνικά

2019-04-09

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 09η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μουρλά Χρήστου.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Ε.Μ.Π της κας Φελώνη Ελισσάβετ.

 4. Αποτελέσματα πέντε θέσεων υποτροφιών από τον ΕΛΚΕ, τρείς (3) θέσεις στον Τομέα Δομοστατικής, μία (1) θέση στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, και μία (1) θέση στον Τομέα Γεωτεχνικής.

 5. Αποδοχές Υ.Δ. για διδακτορικές Σπουδές περιόδου Μαρτίου 2019.

 6. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 7. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 8. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 9. Έγκριση εισήγησης επιτροπής: α) πληγέντος κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και β) την κατ΄ εξαίρεση μεταφορά θέσης ακαδ. έτους 2018-2019.

 10. Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-2020.

 11. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στην συνταξιοδοτηθείσα Καθηγήτρια κα Π. Ψαράκη-Καλουπτσίδη (βλ. συνημ.).

 12. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Σκυροδέματος και Ανθεκτικότητα»(σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 19 του Ν.4485/2017).

 13. Διαδικασίες για τις εκκρεμείς θέσεις Λεκτόρων στον Τομέα Δομοστατικής, σε σχέση με το υπ’ αριθ. πρωτ. 17291/21.3.2019 έγγραφο του Πρύτανη.

  1. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγητή α΄ βαθμίδας, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο «Τερματικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών».
 14. Μητρώα Σχολής.

 15. Βεβαιώσεις γνώσεις πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 16. Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του Τομέα ΥΠΠΕΡ.

 17. Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδ. έτους 2019-2020.

 18. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2018-19.

 19. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 20. Οικονομικά Θέματα.

 21. Φοιτητικά Θέματα.

 22. Άλλα θέματα.

 23. Επικύρωση αποφάσεων.

4 years, 11 months ago.