Ελληνικά

2019-05-28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Μπούρα Αθανάσιο.

 3. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Πάτσιο Θεόδωρο.

 4. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 5. Προγράμματα σπουδών για τα ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή.

 6. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 7. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 8. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Χ. Ζέρη. (βλ. συνημ.).

 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική Μηχανική: Αριθμητικές μέθοδοι με έμφαση σε καταστατικές σχέσεις».

 10. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση Λέκτορα, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Υδραυλική»

 11. Εξέλιξη του μέλους ΕΤΕΠ κ. Α. Στεργίου στην Α΄ βαθμίδα. (βλ. συνημ.).

 12. Ομοτιμοποίηση της αφυπηρετήσασας Καθηγήτριας κ. Π. Ψαράκη – Καλουπτσίδη (βλ. συν).

 13. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

 14. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

 15. Αναθέσεις διδασκαλίας ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

 16. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 17. Οικονομικά Θέματα.

 18. Φοιτητικά Θέματα.

 19. Έγκριση εισήγησης Επιτροπής για κατ’ εξαίρεση μεταφορά θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

 20. Άλλα θέματα.

 21. Επικύρωση αποφάσεων.

5 years ago.