Ελληνικά

2019-07-02

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 2η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Αργυρίδη Αμαλίας.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Ευθυμίου Σμαράγδας.

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Ζαρρή Δημήτριου.

 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Καλλιώρα Νικόλαου.

 6. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Παπατζίκου Ελένης.

 7. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Παπαζαφειρόπουλο Γεώργιο.

 8. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 9. Προγράμματα σπουδών για τα ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή.

 10. Ορισμός μελών ΕΔΕ στα ΔΠΜΣ που συντονίζει και συμμετέχει η Σχολή.

 11. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 12. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 13. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων στο γνωστικό αντικείμενο: «Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» (μετά την αναπομπή του φακέλου εκλογής).

 14. Εντάξεις μελών ΔΕΠ ακαδ. έτους 2019-2020.

 15. Εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2019-20.

 16. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2019-20.

 17. Απόφαση για έκδοση ΚΥΑ για την επικουρική διδασκαλία για τα οικονομικά έτη 2020-2021-2022.

 18. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 19. Οικονομικά Θέματα.

 20. Φοιτητικά Θέματα.

 21. Άλλα θέματα.

 22. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached file

4 years, 5 months ago.