Ελληνικά

2019-09-27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Εκλογή ενός (1) μέλους της Κοσμητείας της ΣΠΜ.

 3. Ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική έκθεση προόδου του Υ.Δ. κ. Αριστοτέλη Τέγου.

 4. Αναθέσεις διδασκαλίας για τα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 5. Προκήρυξη τεσσάρων (4) νέων θέσεων υποτροφιών από τον ΕΛΚΕ, τρείς (3) θέσεις για τον Τομέα Δομοστατικής και μία (1) θέση για τον Τομέα Γεωτεχνικής.

 6. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 7. Έγκριση των δύο ΔΠΜΣ που συντονίζει η Σχολή.

 8. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 9. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 10. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο: «Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα», μετά από αίτηση για εξέλιξη της κας Β. Τσουκαλά. (βλ. συνημ.).

 11. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός, ανάλυση, αποτίμηση αξιοπιστίας κατασκευών και δικτύων υποδομής έναντι σεισμικών δράσεων», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Μ. Φραγκιαδάκη. (βλ. συνημ.).

 12. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Αξιοπιστία Δομικών Έργων και Υποδομών από Χάλυβα».

 13. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2019-20.

 14. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2019-20.

 15. Επιτροπές της Σχολής ακαδ. έτους 2019-20.

 16. Εκλογή Διευθυντών Εργαστηρίων ΣΠΜ.

 17. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Β. Κουμούση.

 18. Οικονομικά Θέματα.

 19. Φοιτητικά Θέματα.

 20. Άλλα θέματα.

 21. Επικύρωση αποφάσεων.

4 years ago.