Ελληνικά

2020-01-28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 28η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κ. Αλτανόπουλου Θωμά.

 3. Ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κ. Θεοδωρόπουλου Χρήστου

 4. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 5. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 6. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 7. Αποτελέσματα αιτήσεων μετεγγραφών: α) με μοριοδότηση + Κύπριος, β)μετά από ένσταση, γ)με αδελφό φοιτητή.

 8. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2019-20.

 9. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2019-20

 10. Εξέλιξη του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σ. Τσεντίδη στην Α΄βαθμίδα.

 11. Προκήρυξη 2 θέσεων (Π.Δ. 407/80) πλήρους απασχόλησης έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το ακαδ. έτος 2019-2020.

 12. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Στοχαστική Ανάλυση Κατασκευών», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Β. Παπαδόπουλου.

 13. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία σκυροδέματος και Ανθεκτικότητα», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Ε. Μπαδογιάννη.

 14. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αστική Υδρολογία, Υδροπληροφορική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Χ. Μακρόπουλου.

 15. Προκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Σεισμική Συμπεριφορά Κατασκευών με Πειραματικές Μεθόδους», μετά από συνταξιοδότηση του Καθηγητή Β. Κουμούση, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4610/2019.

 16. Προκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Μοντελοποίηση Θαλάσσιων Κυματισμών και Σχεδιασμός Λιμενικών Έργων», μετά από συνταξιοδότηση του Λέκτορα Σ. Αζοράκου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4610/2019.

 17. Προκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Γεωυλικών και Εφαρμογές σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού», μετά τη συνταξιοδότηση του Καθηγητή Γ. Τσιαμπάου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4610/2019.

 18. Κατανομή 1 νέας θέσης ΔΕΠ, ακαδ. έτους 2019-2020, σύμφωνα με την απόφαση Συγκλήτου 11.11.2019.

 19. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Ι. Παπαδημητράκη.

 20. Επιτροπές της Σχολής ακαδ. έτους 2019-20 (συμπληρωματικός πίνακας).

 21. Οικονομικά Θέματα.

 22. Φοιτητικά Θέματα.

 23. Άλλα θέματα.

 24. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

3 years, 8 months ago.