Ελληνικά

2020-05-12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 12η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

 1. Ανακοινώσεις

 2. Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Κατασκευών», μετά από αίτηση εξέλιξης του κ. Ν. Λαγαρού.

 3. Θέματα Υ.Δ.

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κ. Αυγερινού Στέλλα

 5. Προγράμματα σπουδών για τα ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή, για το ακαδ. έτος 2020-21.

 6. Έγκριση εισήγησης Επιτροπής ελέγχου εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών, για τις αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

 7. Πρόγραμμα σπουδών ακαδ. έτους 2020-21

 8. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 9. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 10. Οικονομικά Θέματα.

 11. Φοιτητικά Θέματα.

 12. Άλλα θέματα.

3 years, 4 months ago.