Ελληνικά

2020-06-09

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 09η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα ΕΜΠ του κ. Θεοδωρόπουλου Χρήστου.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Bradley Cliatt.

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Κοσσιέρη Παναγιώτη.

 5. Έγκριση ΔΠΜΣ που συντονίζει και συμμετέχει η Σχολή, για το ακαδ. έτος 2020-21.

 6. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Ζιακόπουλο Απόστολο.

 7. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Σοφιανό Χρήστο.

 8. Ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Καπασακάλη Κωνσταντίνο.

 9. Θέματα Υ.Δ

 10. Μετεγγραφή φοιτητή (με την κατηγορία αθλητών)

 11. Προκήρυξη θέσης ΕΔΙΠ στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα»

 12. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού

 13. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 14. Aναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2020-21.

 15. Οικονομικά Θέματα.

 16. Φοιτητικά Θέματα.

 17. Άλλα θέματα.

 18. Επικύρωση αποφάσεων

3 years, 3 months ago.