Ελληνικά

2020-07-14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Τέγου Αριστοτέλη

 3. Ορισμός Eπταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Τριαντάφυλλο Παναγιώτη

 4. Ορισμός Eπταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Αραπάκου Αγγελική

 5. Ορισμός Eπταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Μαλλιούρη Δήμητρα

 6. Αναθέσεις διδασκαλίας για τα Δ.Π.Μ.Σ. που συντονίζει ή συμμετέχει η Σχολή, ακαδ. έτους 2020-21

 7. Ορισμός εκπροσώπων στις ΕΔΕ των ΔΠΜΣ, για τα ακαδ. έτη 2020-21 & 2021-22

 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Υποψηφίων Διδακτόρων για επικουρικό διδακτικό έργο για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-21.

 9. Θέματα Υ.Δ.

 10. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής στο γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι στον σχεδιασμό και στη λειτουργία χερσαίων δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς».

 11. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού

 12. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

 13. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 14. Εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2020-21

 15. Aναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2020-21.

 16. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής, για τα ακαδ. έτη 2020-21, 2021-22, 2022-23.

 17. Εντάξεις μελών ΔΕΠ, ακαδ. έτους 2020-21

 18. Οικονομικά Θέματα.

 19. Φοιτητικά Θέματα.

3 years, 2 months ago.